https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

http://pxowol.swnuky.cn

http://ilnmjm.ycdsjx.com

http://pcfyg0.ljunet.com

http://ksqvdl.cq-sunkin.com.cn

http://jrufcv.itmcall.com

http://ngnpc6.mtbtees.com

http://oxjgkc.jimin1004.com

http://5amb61.molokai50.com

http://gybviq.jyzpsh.com

http://ps5m6f.uyjyfu.com

网易首页 > 汽车频道 > 购车 > 导购 > 正文

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析

2018-10-20 08:36:20 来源: 网易汽车
0
分享到:
T + -
在设计上荣威i5的外观要比荣威i6更加的前卫,并且在内饰的打造中加入了更好的细节处理。同时作为一款全新的车型在配置和功能方面也要比大多数的竞品出色,虽然今天只是短暂的接触,不过这款全新车型的品质感已经给我留下了很深的印象。

版权声明:本文版权为网易汽车所有,转载请注明出处。 

网易汽车9月28日报道 今日上汽荣威i5车型荣威i6更加的年轻运动化,在设计中全新的荣威i5借鉴了MARVEL X新能源车型的风格,向我们诠释了荣威品牌对于年轻运动化设计的独特理念。并且这款新车也兼顾了不错的实用功能,对于空间和舒适以及配置等方面都给出了令人满意的成绩,在细分化的A级轿车市场中有着很强的竞争力。如果希望选择一款有设计感又性价比不错的A级轿车不妨关注关注,因为这款车型有望于年底登陆市场。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

● 定位人群:个性且真实

全新的荣威i5车型是一款定位于紧凑级别的轿车,目标用户为当下的年轻奋斗者。因此在设计上主打了动感与年轻化,不过同时这款车型也兼具了实用的意义,在车身的比例上更加注重了空间与视觉上的关系,车厢的占比更多。相比名爵6,荣威i5在运动氛围中多了一些稳重。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

荣威i5的车身尺寸为4601*1818*1489mm,轴距为2680mm。数据在同级别中有着不错的竞争力。同时这款车型的外观不仅集成了荣威i6的商务气质,并且经过全新的“律动”设计之后也增添了不少年轻活力。

● 外观:关键词正能量

在官方的介绍中荣威i5的年轻化设计主打的是正能量,关于在正能量一词的理解就是既可以张扬个性,同时也能被大众所认可。前脸部分采用了全新的悬浮展翼式格栅设计,中网的面积更加宽大,同时更多的镀铬元素运用也提升了i5的视觉冲击力。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

在色彩搭配方面,全新的荣威i5主打了电音蓝的车漆,同时还具备了赤焰红、晨曦金、珠光黑、皓月白和丝绸灰几款车漆选择。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

前大灯组配备了“C”型的LED日间行车灯,在视觉上有着增加车宽的效果,并且回型的雾灯也采用了镀铬装饰,品质感在这些细节得到了很好的体现。此外发动机舱盖上还设计隆起的线条向车头聚拢,增强了i5车型的肌肉感。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

车身的侧面同样有着很多得亮点可寻,首先是车身的比例更符合不同年龄用户的审美标准,发动机舱的占比并没有太多,运动的氛围并没有占用空间的比例。荣威经典的“鲸头燕尾”设计,在这款全新车型也得以体现。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

腰线采用了双曲线设计,有着不错的立体效果同时也没有太犀利,始终保持着律动的优雅。从车身的侧面可以看出荣威i5的设计有着MARVEL X车型的身影,下方的裙边采用了贯穿式的设计,让前后的呼吁感更强,视觉效果也更加的整体。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

在细节方面荣威的i5配备了低风阻的外后视镜,同时具备了车侧摄像头。并且正在C柱的地方设计了一个三角窗,增大了后排的视觉范围,同时也增加了车身的视觉长度。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

来到车身的尾部,首先我们可以看到尾厢的末端有着上翘的设计,让车身看上去更加的前倾,同时也能体现出工艺上的讲究。此外“C”的尾灯采用了镀铬装饰条贯穿,让车身看上去更加的宽大。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

值得一提的是,全新i5车型采用了新尾标设计,由原先的LOGO更换为更加简洁的字母标识。在配置上车尾同样具备了泊车雷达和影像系统。

● 内饰:运动高品质

荣威i5的内饰具备了都市红、经典黑和舒适米三种配色,其中主打的是红黑搭配的都市红配色。中控台采用了环抱式的运动化设计,并且运动了金属拉丝饰板以及红色软性皮质等元素,营造出了不错的层次感。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

在工艺方面,荣威i5的品质感值得肯定,中控和门板以及中控腿部都采用了软性的皮质包裹,内饰给人一种亲和力。同时方向盘和中控细节中镀铬又一下能把活力点缀出来,整体的视觉效果不单调。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

仪表采用了12.1寸的液晶显示屏,集成了ADAS高级主动安全辅助、导航、行车电脑、360度全景影像等功能。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

同时皮质的多功能方向盘灵感来源于美酒倒入高脚杯的瞬间在3和9点处设计凹槽,握感很好同时也呼应了运动的主题。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

中控采用了简洁的设计,大部分的功能集中在10.1寸的液晶屏幕里,只有音量和空调等功能设计了物理按键,并且对按键进行了激光镭射效果的设计。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

在功能方面,荣威i5配备了一键启动、电子手刹、自动驻车、全景影像、定速巡航、车速辅助、车道偏离预警和防碰撞预警等。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

同时具备了升级版的2.0斑马智行系统,增加了大数据主动导航系统、AI人工智能语音系统、IoT手机远程车控系统和云娱乐陪伴系统四项功能。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

最后我们再来关注一下座椅,荣威i5配备了前排主副驾电动调节和加热功能,这个配置在同级别中并不多见,并且前排座椅的尺寸宽大,填充物厚实。表面也采用了打孔皮材质,不论是视觉效果还是乘坐感受都有不错的质感。

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

个性出位的正能量 上汽荣威i5设计解析(保密到早上8点半)

后排的座椅同样具有不错的品质感,不过缺少了中央扶手还是提升空间。在功能性上后排没有配备出风口,不过设计了双USB的接口。尾厢的设计规整,装载能力不亚于同级别的竞品。

● 总结:

在设计上荣威i5的外观要比荣威i6更加的前卫,并且在内饰的打造中加入了更好的细节处理。同时作为一款全新的车型在配置和功能方面也要比大多数的竞品出色,虽然今天只是短暂的接触,不过这款全新车型的品质感已经给我留下了很深的印象,在了解用户需求的方面上汽荣威一直有着出色的表现,因此先只要价格合适,相信这款车型将有着不错的市场表现。

王海陆 本文来源:网易汽车 作者:李旭 责任编辑:闫恭亮_NA2506
1 2
分页导航:
分享到:

热门车型推荐

1

迈腾 (合资)

 • 厂商指导价(万):18.99~31.69万
 • 级别: 中型车
 • 上市时间:2007年
 • 在产车型:10款
 • 排量(L):1.4~2.0 AT
 • 油耗(L):5.5~6.7(官方)
2

T-ROC探歌 (合资)

 • 厂商指导价(万):13.98~20.98万
 • 级别: SUV
 • 上市时间:2018-10-20
 • 在产车型:8款
 • 排量(L):1.2~1.4 AT MT
 • 油耗(L):5.6~6.9(官方)
3

捷达 (合资)

 • 厂商指导价(万):7.99~13.49万
 • 级别: 紧凑型车
 • 上市时间:1991年
 • 在产车型:9款
 • 排量(L):1.4~1.5 AT MT
 • 油耗(L):5.7~5.9(官方)
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
 • 推荐
 • 娱乐
 • 体育
 • 财经
 • 时尚
 • 科技
 • 军事
 • 汽车
+ 加载更多新闻
×
 • 降价榜
 • 热车榜

态度原创

阅读下一篇

返回网易首页返回汽车首页
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
x
环岛西路 龙潭路互助西里 察布查尔锡伯 石嘴子乡 格针元村委会
希日塔拉办事处 皇经社区 燕南街道 九里堤中路北 翟家秋峪
早餐配送加盟 早餐类加盟 早点来加盟 东北早餐加盟 早餐培训加盟
春光早餐工程加盟 早餐加盟网 早餐加盟项目 豆浆早餐加盟 卖早点加盟
清美早餐加盟 早餐餐饮加盟 河南早餐加盟 山东早点加盟 美味早餐加盟
早点加盟店有哪些l 早餐肠粉加盟 早餐饮品加盟 早餐包子加盟 早餐面馆加盟