https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

http://cbhp0i.yybsd.com

http://xfmfdb.kvpdesign.com

http://10zjbd.amywc.com

http://rqcybd.spreshape.com

http://nboada.shuttergut.com

http://dczqu1.qianlle.com

http://p65svd.ljunet.com

http://iv6uc1.xghuodai.com

http://utfemk.songtancun.com

http://bp06o0.tjhc022.com

民生在线 > 正文

青岛市规划局副局长滕军红网谈实录

2018-10-20 17:20 作者:民生在线 来源:青岛新闻网
分享到:
木瓜奇迹私服 专家建议贫血患者先去医院就诊,根据诊断结果在医师指导下辨证合理用药。

9月26日下午,青岛市规划局党组成员、副局长滕军红做客青岛新闻网"民生在线"网谈直播室,围绕"聚焦民生,提升效能"主题与网民在线交流。网民参与人数28671人次,发帖603个,滕军红副局长现场回复187个问题。剩余问题市规划局将进行线下二次回复。

青岛市规划局党组成员、副局长滕军红(一排左一)与网友交流 (摄影 周琦)

视频:青岛市规划局党组成员、副局长滕军红访谈

开场语:

各位网民朋友们,大家下午好!首先感谢青岛新闻网给我们提供了这样一个与网民朋友面对面交流的机会,借此机会,我代表市规划局,对社会各界及广大网民对我市城乡规划工作的关心和支持表示衷心的感谢!2018年以来,市规划局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神和对上合组织青岛峰会成功举办重要指示精神,紧紧围绕市委突出创新引领、实现三个更加目标要求,始终把创新作为引领城乡规划发展的第一动力,不断深化“知远行正”规划品牌,持续打造“明智规划、效能规划、阳光规划”,着力以更高的境界、更宽的视野、更新的思路谋划城乡发展,以钉钉子精神推动城乡规划落细落小落地落实,确保各项年度工作任务高效率推进、高标准完成。今天我们将以“聚焦民生,提升效能”为主题与各位网民进行交流沟通,诚挚的欢迎广大网友朋友对我们的工作多提宝贵的意见和建议。

在线问答:

网友:请问高新区华中路何时贯通?

滕军红:您好,感谢您对高新区城市建设和管理工作的支持。根据规划,华中路为城市快速路,同时承担部分胶东国际机场快速交通功能,在与环胶州湾高速交口规划为互通立交。据了解,市交通主管部门已会同相关部门结合机场高速方案研究制定了初步设计方案,将择机实施;同时,红岛经济区正在加大征迁工作力度,尽快完成剩余民舍的拆除工作,为华中路后续贯通施工提供必要条件,我局将积极做好相关规划服务工作。

网友:黄岛区理工大学搬迁之后的复旦大学华山医院还有没有意向了?进展到什么程度?

滕军红:网友,您好!感谢您对城市规划工作的关心和支持。据了解,原理工大学搬迁后部分用地将建设智慧医疗中心项目。目前正在进行项目引进前期准备工作,待明确后将向社会发布,请予以关注。

网友:您好,滕副局长,我想问一下崂山区北宅街道有何发展规划??不招商引资源嘛?尤其石岭子以北??拆迁嘛??

滕军红:网友您好,感谢您对城市规划的关注。

根据正在修编的《青岛崂山风景名胜区总体规划(2018-2035)》成果,北宅街道石岭子以北区域为二级保护区,需要“严格控制村庄人口规模和建设规模。村庄建设应保持传统风貌。可对区内村庄进行合理调整置换建设用地,用于安排旅游服务设施。”

为尽快解决景区内村民住房条件、生活环境和村庄经济发展等问题,崂山区政府专门成立了工作机构,委托规划院启动了“美丽乡村”规划研究工作,已完成初步规划成果。下步崂山区政府将在该规划的基础上,依据城市总体规划、景区总体规划,结合住建部、省建设厅关于推进乡村建设规划和村庄规划编制实施的有关要求以及宅基地、集体用地等有关政策,因地制宜,着手组织编制景区村庄规划。我局将积极参与,配合区政府建立完善规划成果体系,以尽快解决景区内村民住房条件、生活环境和村庄经济发展等问题。

网友:老市南保护区拆迁问题。

请问市南区龙江路6号近80年的老房子,没有暖气,没有天然气,房子非常小,虽然从外表看起来建筑比较有特色,但居住确实已经非常不方便,改革开放已经40年了,保护区里的居民在居住条件上没有改善,不能为了保护而牺牲居民的利益,建议有关部门多为百姓考虑,拿出改造方案来。

滕军红:网友您好,市南区龙江路6号位于我市信号山历史文化街区核心保护范围内,您所反映的居住条件问题,我们规划部门已关注并开展了大量研究工作,制定了街区保护和更新发展相关规划,在保留原有历史风貌、空间格局、城市街道、景观环境的基础上,通过修缮整治原有建筑、拆除乱搭乱建、调整不合理使用功能、优化交通组织、增加绿地和公共配套等方式,逐渐改善人居环境,满足民生需求。我局已将老房子居住条件的诉求与建设、城市管理等部门以及区政府进行过多次沟通,在街区保护和更新发展规划的指导下,充分研究确定具体实施方案并有序开展相关工作。

网友:滕局长好,我是李沧区与崂山区交界处福临万家的居民,针对青山路以南石材厂行政管辖属于崂山区,土地属于李沧区南庄,目前该区域脏乱差且严重影响周边居民生活,希望市、区两级领导尽快研究确定该区域开发规划并实施,尽快彻底解决脏乱差影响周边居民生活的状况。

针对此事于2018年8月前青岛新闻网民生在线分别咨询过崂山区和李沧区政府有关领导,仍未彻底解决,以下是当时咨询答复情况:

网友:杨区长:领导您好,我是青山路福临万家一期居民,请问崂山区和李沧区交界处福临万家一期青山路以南石材厂片区(南庄地块)是如何规划的,什么时候搬迁?近期有没有开发计划啊? 

崂山区政府:网友您好!感谢您对崂山区城乡规划工作的关心。

青山路南侧南庄地块位于黑龙江路以东、青山路以南,占地面积约5.32公顷,属于李沧区南庄社区用地,行政区界属于崂山区。在编的株洲路片区控规中,规划为商住用地。经了解,李沧区政府相关部门正在推进该项目的规划建设。

感谢您的留言,如有疑问,欢迎您拨打区崂山区城乡建设局电话:88996711。

网友:魏区长:您好,我是福临万家一期业主,反映以下问题,希望区领导及有关部门考虑给答复一下:青山路石材厂南庄地块(福临万家一期南面)在2017年民生在线时有关领导曾经表态,该地块将由我们李沧区重新规划并开发建设,请问该石材厂地块目前是如何规划的,何时开工建设?

李沧区政府:这位网友您好!感谢你对李沧区工作的关注和支持。

青山路石材厂南庄地块位于《崂山区株洲路片区控制性详细规划》范围,具体规划网友可通过崂山区政府进行咨询,希望对您有帮助。

滕军红:网友您好。您提到的区域属《崂山区株洲路片区控制性详细规划》范围,根据市城规委审议通过的控制性详细规划,该地块规划用地性质为商住用地。该控规将于今年年底前报市政府审批,用于指导片区规划建设。

具体地块规划的实施需要有相关区政府结合片区改造计划及用地权属单位改造意愿统筹确定,我局将做好规划服务工作。

网友:红岛双击公路什么时候能通车?

双埠至积米崖公路什么时候能正式通车,拖了这么多年,一点进度都没有。

滕军红:网友,您好!感谢您对城市规划建设工作的关心和支持!据了解,目前市交通主管部门与高新区管委正结合罗家营村庄拆迁安置,积极协调道路建设涉及的拆迁问题,具体开通时间请咨询市交通主管部门。

网友:红岛至胶南轻轨什么时候通车?

红岛至胶南轻轨什么时候通车,是怎么规划的,为什么媒体每次发新闻都是说在黄岛境内,什么时候通到红岛?

滕军红:您好,感谢您对城市轨道交通规划工作的关注。根据已批复的轨道交通线网规划,红岛居民可通过地铁12号线转13号线到达胶南。经了解,目前市地铁集团正在推进地铁13号线的建设工作以及地铁12号线的方案论证工作,我局将及时把您的意见建议反馈至市地铁集团,并配合地铁集团做好相关工作。

网友:青岛高新区清华附中什么时候开工,位置确定了吗?

滕军红:网友您好!根据《高新区中片区控制性详细规划》,海月路以西、新月路(规划29号线)以东规划有一所18班小学和一所36班初中两处教育设施,目前高新区教育主管部门正在进行两处教育设施用地建设的前期论证工作,我局将积极配合做好相关规划服务工作。

网友:胶州湾高速红岛段拓宽,能否是有高架路和地面道路。地面道路能否设立港湾公交车站。

滕军红:您好,感谢您对城市交通规划工作的关注。根据规划,胶州湾高速红岛段拓宽为双向8车道。目前,市交通委正在组织拓宽工程的方案论证工作,详情请咨询市交通委。

落雁余晖:请问深圳路桥上何时规划公交车,便民出行,谢谢!

滕军红:网友您好,感谢您对城市规划的关注。根据政府职能分工,公交线路由交通主管部门负责,建议您向市交通委咨询。

网友:高新区清华附中什么时候开始建?什么时候招生?

滕军红:网友您好!根据《高新区中片区控制性详细规划》,海月路以西、新月路(规划29号线)以东规划有一所18班小学和一所36班初中两处教育设施,目前高新区教育主管部门正在进行两处教育设施用地建设的前期论证工作,我局将积极配合做好相关规划服务工作。

网友:请问局长长沙路和重庆路路口的立交桥还建吗?

滕军红:您好,感谢您对城市道路交通规划的关注。根据规划,长沙路—重庆路交叉口规划为全互通立交,我局已在相关规划中对用地进行了控制预留,具体建设时间请咨询道路建设主管部门。

网友:高新区清华附中什么时候开始建?什么时候招生?

滕军红:网友您好!根据《高新区中片区控制性详细规划》,海月路以西、新月路(规划29号线)以东规划有一所18班小学和一所36班初中两处教育设施,目前高新区教育主管部门正在进行两处教育设施用地建设的前期论证工作,我局将积极配合做好相关规划服务工作。

网友:青岛高新区的清华附中什么时候开始建设,等了好久没有动静了。

滕军红:网友您好!根据《高新区中片区控制性详细规划》,海月路以西、新月路(规划29号线)以东规划有一所18班小学和一所36班初中两处教育设施,目前高新区教育主管部门正在进行两处教育设施用地建设的前期论证工作,我局将积极配合做好相关规划服务工作。

网友:青岛地铁11号线东延线及即墨至海阳市域铁路工程

您好,请问青岛地铁11号线东沿线规划是否已经完成,何时开工建设?即墨至海阳市域铁路是否在田横与11号线实现接驳换乘,以此实现田横作为东部湾区的一个综合交通枢纽。

滕军红:您好,感谢您对城市交通规划的关注。根据政府职责分工,我市地铁的规划、设计、施工、运营等由市地铁集团负责,据了解,地铁11号线东延至田横镇的线路处于前期论证阶段,预留远期延伸至海阳的条件。开工时间尚未最终确定,详情请咨询市地铁集团。

网友:请问红岛新区有无规划商品性公寓房,还有纯租赁住房(非公租房)。

滕军红:网友,您好!感谢您对规划工作的关心!关于商品性公寓房或纯租赁住房问题,详情请咨询高新区建设局。

网友:沧口老铁路啥时候拆除?美其名曰交通商务区,可是明明在四流中路能看到火车北站,就是过不去,就是让你绕圈钻铁路涵洞。政府就这办事效率?一个火车北站,要开发多少年?这速度,也可以创造吉尼斯世界纪录了吧。

滕军红:网友您好,感谢您对城市规划的关心和支持。目前我局正配合李沧区政府编制完成《青岛火车北站及沧口机场片区控制性详细规划》初稿,规划拟将该片区打造成为滨海区域重要城市交通、商务、文化中心。待该规划成果完善后我局将配合李沧区政府按程序组织社会公示,征求社会各界意见,请您关注。涉及火车北站及周边区域建设事宜,需做好与沧口机场搬迁的衔接,在满足机场净空的同时,考虑区域未来发展需求。原有铁路线拆除由铁路主管部门确定,目前暂时无法确定具体拆除时间。

网友:黄岛缤纷港项目烂尾到什么时候?

滕军红:网友,您好!感谢您对城市规划工作的关心和支持。该项目已经规划审批,具体建设事宜建议咨询当地政府建设主管部门。

网友:地铁15号线何时开工建设呢?

目前城阳到李村的区域天天堵车,我们的规划能否具有前瞻性?不要等到周边居民都苦不堪言的时候再规划,您亲自多跑跑,多看看,而不是坐办公室里搞规划,看看青岛是不是需要一个真正的贯通南北的地铁?而不是仅仅把目光聚焦在主城区那么点的地方,您去深圳看看,人家的规划,我们青岛整天还敢号称什么大青岛,规划要以民生为本。

滕军红:您好,感谢您对城市交通规划工作的关注。根据政府部门职能分工,我市地铁工程的规划、建设、运营等具体由市地铁集团负责。据了解,地铁集团正进行地铁15号线的前期工作,目前尚未列入建设计划,我局将及时将您的意见建议转达地铁集团,并配合做好规划工作。

网友:城阳青特小镇周围发展很快,是否考虑9号线15号线在此设站点?

滕军红:您好,感谢您对城市轨道交通规划工作的关注。根据政府部门职能分工,我市地铁工程的规划、建设、运营等具体由市地铁部门负责。据了解,目前市地铁集团正在进行新一轮的地铁线网规划修编,将对该区域轨道网络系统进行统筹考虑论证,目前具体方案正在论证中。我局将及时将您的意见建议转达地铁集团,并配合做好规划工作。

网友:地铁一号线建议在火车北站换乘,要不城阳区居民坐火车太麻烦。地铁9号线和16号线什么时间开建,有时间表吗?

滕军红:您好,感谢您对城市轨道交通规划工作的关注。根据政府部门职能分工,我市地铁工程的规划、建设、运营等具体由市地铁部门负责。根据轨道交通线网规划,地铁1号线、3号线、8号线在铁路火车北站进行无缝衔接,方便居民出行。市地铁集团目前正在进行地铁9、16号线的前期方案论证工作,具体方案尚未最终确定,我局将及时将您的意见建议转达地铁部门,并配合做好规划工作。

网友:询问重庆路快速高架路有无新的规划建设?

重庆路目前早晚高峰期堵车,尤其是从唐山路开始一直到京口路之间,堵车更厉害!

滕军红:您好,感谢您对城市交通规划工作的关注,根据规划,我市中心城区规划形成“区域一体、高快衔接、六横九纵、环湾放射”的高快速路网络,山东路-重庆路-青龙高速是其中重要一纵轴,我局已在相关规划中进行了控制,远期预留了快速路建设条件。

网友:黄岛五台山路有没有西延计划,什么时候可以实施呢?

滕军红:网友,您好!感谢您对城市规划工作的关心和支持。据了解,五台山路西延至江山南路已列入今年建设计划。目前,新区城建局正在与供电部门协调供电线杆迁移等事宜。

网友:请滕局长介绍一下红岛人民医院的进展。

滕军红:您好!感谢您对城乡规划的工作。位于高新区西片区的青岛市民健康中心项目2016年3月我局核发了《建设工程规划许可证》。据了解,目前项目正在建设过程中。

网友:地铁7号线即墨终点站具体在什么位置?

局长您好:请问即墨地铁7号线北安站点的位置在什么地方?

滕军红:您好,感谢您对城市轨道交通规划工作的关注。根据已批复的轨道交通线网规划,地铁七号线起于奥帆中心站,止于北安站。根据政府部门职能分工,我市地铁工程的规划、建设、运营等具体由市地铁部门负责。据了解,目前市地铁集团正在对该段线路进行前期研究,具体方案正在论证中,尚未最终确定,待确定后将进行社会公示,请及时关注。

网友:青岛南北地铁的修建规划。

现在青岛的黑龙江路从城阳到李村段天天堵,周边新建很多小区,本来青岛的规划应该规划南北的大动脉,而不是天天修像11号线一样的面子工程,你们自己去看看11号线有几个人?规划面向的是领导指示还是民生呢?

另外规划的市区的地铁线,你们自己去坐坐,看看站点设计的合理吗?

滕军红:您好,感谢您对城市轨道交通规划工作的关注。根据政府部门职能分工,我市地铁工程的规划、建设、运营等具体由市地铁部门负责。据了解,目前市地铁集团正在进行新一轮的地铁线网规划修编,将对我市轨道网络系统进行统筹论证,确定科学合理的轨道网络系统。我局将及时把您的意见建议转达地铁集团,并配合做好规划工作。

网友:沔阳路啥时候扩建?该路太窄了,还有这么多小区,存在很大安全隐患。

滕军红:网友您好,感谢您对城乡规划工作的关注。您提及的沔阳路规划为道路标准段为双向4车道,我局已出具该项目的《选址意见书》,目前区建设主管部门正在办理土地手续。涉及具体建设计划,可咨询李沧区建设主管部门。

网友:环湾路后海老沧口段木栈道建的马马虎虎,就这样了?之前都烂尾过。比市北段差距太大了,纯粹在糊弄,绿植也死了大半。海边能否把碎石清理一下,铺些沙子?

滕军红:网友您好,感谢您对城乡规划工作的关注。我局已将您的建议转达至李沧区相关部门,您也可以直接联系李沧区城市建设管理局予以反馈。


1  2  3  4  5  6  


我要爆料 免责声明
分享到:
? 青岛新闻网版权所有 青岛新闻网简介法律顾问维权指引会员注册营销服务邮箱
下涝坡 纸房王村 南石头街道 大沙河水库 天山路街道
红星支路福兴里 莘县 金薮乡 云梯胡同 罗台
早餐加盟排行榜 雄州早餐怎么加盟 早餐粥店加盟 早点加盟店排行榜 范征早餐加盟
加盟早点车 上海早点加盟 美式早餐加盟 健康早点加盟 早点面条加盟
早餐加盟好项目 加盟早点车 特色早点小吃加盟店 早餐馅饼加盟 早餐类加盟
早餐系列 营养早点加盟 早餐 加盟 早点快餐加盟店 大华早点怎么加盟