https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

http://i6k053.taxi-dreux.com

http://g0yq4f.zjgdmd.com

http://1nzn3h.photowc.com

http://55hhps.thealtrove.com

http://zcaaev.xghuodai.com

http://i6rmkd.cdndt.net

http://munowz.jianadaren.com

http://1rpybs.gdhuaxi.com

http://umymu5.czoao.cn

http://v0mlkw.lotustlv.com

地方领导留言板·咸阳市留言回复

网友给咸阳市委书记留言获回复 共计12条

1.76合击 作风建设抓长效,防治思想上的“病毒”至关重要。

2018-10-2108:13  来源:人民网-地方领导
 

日前,咸阳市针对网友给市委书记的12条留言作出回复,留言选登如下:

有话想对咸阳市委书记说?欢迎来留言

【网民留言】

小区的电费为啥是0.65一度?为什么不能在国电以0.4983元购买?小区大门口为啥没有安全门,外卖,闲人都可以进,虽然楼门口有门锁,但是,进了大门口,闲人可以在门口等着进,强烈建议按安全门!物业费,电梯费,都交着,但是,电梯,楼梯都没有人打扫卫生?

答复意见:

网友你好!你反映的问题我责成渭城区委进行了调查核实。该小区建设初期已给每个单元安装了电子楼宇对讲门,配备了门禁卡,安装了电子监控设备。物业收费在物价部门已进行了备案,电费每度0.65元,其中包含居民生活用电每度0.498元和公摊每度0.152元。电费收缴情况在小区大门口长期公示,接受社会和居民监督。 感谢你对我工作的支持。

【网民留言】

尊敬的领导,我是兴平西城友谊社区酶制剂小区(原兴平市酶制剂厂家属区)居民,由于小区无物业,小区内唯一的一条出行通道被前排门面房做生意占去一半,地下乱放垃圾,乱搭乱建,给居民出行安全,消防安全带来极大的隐患,路面破烂不堪,居民多次向居委会及社区有关部门反应,末得到回应解决,现恳求领导能协调有关部门还群众一个干净舒适的环境。

答复意见:

网友你好!你所反映的问题我责成兴平市委进行了调查核实。8月18日和19日,兴平市西城街道办和兴平市综合执法局联合执法,对你小区内的8处违法建筑和乱搭乱建已全部进行了拆除,对周围环境隔行进行了清理。关于小区道路破损的问题,拟通过小区居民集资、项目支持的方式进行解决。目前,此项工作已顺利展开。 

【网民留言】

夏季高温,各地都对环卫工人发放高温补贴费,为什么咸阳一致没有,有的只给每个月发100元降温费,这不合法也不合理。

答复意见:

网友你好!你所反映的问题我责成市城建局进行了调查核实。按照省住建厅《关于做好市容环卫作业人员高温天气劳动保护工作的通知》要求,我市已督促环卫主管部门落实了环卫作业人员的高温津贴。目前,6月和7月的高温津贴已发放到环卫作业人员银行卡中,8月份的津贴正在核算中,将尽快发放。

【网民留言】

我2018-10-21去咸阳市车管所办理国外驾照换国内驾照业务,今天7月17日了,已经过去一个多月了,依然杳无音讯。我打了四次电话,每次的回复都是“我们在等出入境的单子,你等电话吧”,最后我给咸阳市出入境管理局打了电话询问,得到的回复是“我们这边没有车管所待处理的申请”。 我同事在西安2星期就办下来了,西安的申请人难道没有咸阳多吗? 希望书记能为我做主,让车管所给个合理的解释,毕竟我的材料是交到车管所的,里面还有花钱办的翻译件,不能就这么凭白无故就石沉大海。

答复意见:

网友你好!你所反映的问题我责成市交警支队进行了调查核实。公安部相关文件规定,换发外藉驾驶证时本人必须提供出入境往来记录。为了方便群众,让群众少跑路,市交警支队与出入境管理支队协商,由市交警支队统一收集办证人员的申请,每周派专人到出入境管理支队核查并出具申请人出入境信息单,因此,在办证时间上稍有推迟。目前,你已在规定时间内办理了换证业务,顺利地领取了驾驶证 感谢你对我工作的支持。

【网民留言】

书记您好我想问一下我们礼泉县烟霞镇拆迁补偿标准是什么?我们镇上的房价2000县上的房价3500,拆迁办的说补偿最高900一平。我们真的无法接受!国家修路我们全家都支持,但是谁能理解我们农民,我家7口人,补偿那么少怎么买房?

答复意见:

网友你好!你所反映的问题我责成礼泉县委进行了调查核实。108国道三原至礼泉段改建工程由市公路局具体负责实施,补偿标准严格按照市政府下发的《关于调整108国道三原县礼泉公路改建工程征迁补偿标准的通知》执行,最高补偿标准每平方米900元。你能积极配合家乡基础设施建设我感到非常欣慰。 

【网民留言】

领导你好,我是兴平市西城友谊社区,酶制剂小区(原兴平市酶制剂厂家属区)居民,现向领导反映两个问题一:小区内唯一的道路破烂不堪需维修,二:前排门面房在其屋后(小区)道路上乱搭乱建,影响小区人口居民的出行及消防安全,居民们多次向居委会及社区反咉,没人来处理,现恳求领导来解决这个问题。

答复意见:

网友你好,你所反映的问题我责成兴平市委进行了调查核实。8月18日和19日,兴平市西城街道办和兴平市综合执法局联合执法,对你小区内的8处违法建筑和乱搭乱建已全部进行了拆除,对周围环境隔行进行了清理。关于小区道路破损的问题,拟通过小区居民集资、项目支持的方式进行解决。目前,此项工作已顺利展开。

【网民留言】

我们小区收费不透明--装修押金说退不退,电费公摊乱收,还收其他的费用清化池费!社区公共卫生没人管理,去年暖气推迟一个月供了也没有退费一个月的。

答复意见:

网友你好,针对你反映的问题我责成市住建局进行了调查核实。小区之前使用外挂电源,公共设施备用电由物业独家承担,小区大电手续办好,并将计量表安装验收到位后,物业公司根据小区设施运转及时长初定公摊14元/户,今后根据用电量及小区业主户数,对月公摊电费予以公布。化粪池清理费已于2018年5月停收。

【网民留言】

最近咸阳武功各地农村都启动煤改气,说是为了环保,砸炕砸锅逼农民改气。改气就改气吧初装费每户收费2000块钱,农民粮食又不值钱,辛苦一年还存不到两千块。每年合疗一家人一千,这是逼农民上梁山吗?希望咸阳市领导高度关注农村煤改气收费高。

答复意见:

网友你好!针对你所反映的问题我责成武功县委进行了调查核实。武功县天然气入户安装工程工料费实行市场调节价,由企业与用户协商定价,政府给予适当补助。 依据《陕西省安装工程价目表》、《陕西省建设工程量清单计价规则》和施工图,武功县玉祥天然气有限公司和武功县中燃能源发展有限公司对农村天然气入户工程(包括室内外所有管道、燃气表、调压设备及人工费等)进行核算,每户安装工程工料费平均超过4000元。按照让利于民的原则,两企业在项目实施过程中以行政村为单位与用户协商定价,签订了每户3500元天然气入户工程工料费的安装协议。武功县为了减轻群众经济负担,申请省市县对实施“煤改气”项目每户予以1000元补助。因此,项目实施企业向每户预收取2000元天然气入户安装费,待实施完成后予以决算,多退少补。

【网民留言仅代表作者个人意见,不代表人民网观点】

欢迎访问《地方领导留言板》(网址:http://liuyan.people.com.cn.youstfu.com/),或使用栏目客户端、小程序,关注微信公众号,提交留言并获得更多相关资讯。

(责编:窦明、韩月)

推荐阅读

[网连中国]8城调查:“文明养犬”很难吗? 近年来随着各地犬吠扰民、恶犬伤人等事件的接连曝出,“人狗矛盾”不断激化。“文明养犬”真的那么难么?带着这个疑问,人民网记者走访石家庄、合肥、成都等8座城市,探寻“文明养犬”的难点痛点。【详细】

地方领导资料|地方领导留言板
任家峪 坪上乡 朝阳路高井 铁果门 桦林园
仰恩 旧铺镇 张李乡 卢峰镇 西乡县
首钢早餐加盟 中式早餐店加盟 全国招商加盟 必胜客加盟费及加盟条件 清美早餐加盟
上海早点 北京特色早点加盟 早点小吃加盟店 美式早餐加盟 早点加盟品牌
加盟放心早点 安徽早点加盟 早点豆浆加盟 早餐饮品加盟 哪里有早点加盟
品牌早餐加盟 加盟特色早点 快餐早餐加盟 春光早餐加盟 早餐