https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

http://u6x1ge.kvpdesign.com

http://lt19yq.fmcflagbag.com

http://1hkobd.oudano.com

http://fsz9w7.huahuotang.com

http://x4upt0.mtbtees.com

http://jd56jh.glyphiqa.com

http://kjbxay.typaint.com

http://zhpnay.qdjlgm.com

http://5jmvdf.bipcgroup.com

http://naimun.huahuotang.com

您当前的位置是: 首页» 高教动态»

相关新闻

建设一流本科教育:150所高校联合发出《成都宣言》

作者:人民网 文章来源:人民网 更新时间:2018-10-20

 人民网北京6月22日电(孙竞)6月21日,教育部在四川成都召开新时代全国高等学校本科教育工作会议。会议强调,要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻落实习近平总书记5月2日在北京大学师生座谈会上重要讲话精神,坚持“以本为本”,推进“四个回归”,加快建设高水平本科教育、全面提高人才培养能力,造就堪当民族复兴大任的时代新人。在会议期间举行的“以本为本 四个回归 一流本科建设”论坛上,150所高校联合发出《一流本科教育宣言(成都宣言)》,提出培养一流人才,建设一流本科教育。

 一流本科教育宣言

  (“成都宣言”)

  国以才立,业以才兴。习近平总书记指出,党和国家事业发展对高等教育的需要比以往任何时候都更加迫切,对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更加强烈。为培养一流人才、建设一流本科教育,我们150所高校汇聚成都,发出如下宣言:

  一、培养堪当民族复兴大任的时代新人是高等教育的核心使命。百年大计,教育为本。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,培养德才兼备的有为人才是高等教育的历史使命。中国特色社会主义进入新时代,世界范围新一轮科技革命和产业变革扑面而来,我国高等教育正面临着千载难逢的历史机遇和挑战。只有因时而进、因势而新,以人才培养作为高校的核心使命,造就一大批堪当大任、敢于创新、勇于实践的高素质专业人才,才能为民族复兴提供坚实的人才基础。

  二、坚持以本为本、推进“四个回归”是高等教育改革发展的基本遵循。高教大计,本科为本;本科不牢,地动山摇;人才培养为本,本科教育是根。追根溯源,自现代大学诞生以来,无论大学的职能如何演变,人才培养的本质职能从未改变、从未动摇。立足当前、面向未来,我们将把本科教育放在人才培养的核心地位、教育教学的基础地位、新时代教育发展的前沿地位,加快建设一流本科教育,为我国高等教育强基固本。我们将把回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想作为高校改革发展的基本遵循,激励学生刻苦读书学习,引导教师潜心教书育人,努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,加快建设高等教育强国。

  三、我们致力于立德树人。我们将全面贯彻党的教育方针,把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准。坚持社会主义办学方向,把马克思主义作为中国特色社会主义大学的“鲜亮底色”。促进专业知识教育与思想政治教育相融合,发展素质教育,围绕激发学生学习兴趣和潜能深化教学改革,全面提高学生的社会责任感、创新精神和实践能力,交给学生打开未来之门的“金钥匙”,让他们能够敏锐地洞悉未来、自信地拥抱并引领未来。

  四、我们致力于教书育人。我们将努力建设高素质教师队伍,把师德师风作为教师素质评价的第一标准,引导教师以德立身、以德立学、以德施教,更好担当起学生健康成长指导者和引路人的责任。全面提升教师教育教学能力,加大对教学业绩突出教师的奖励力度,改革教师评价体系,引导教师潜心教书育人,享受得天下英才而育之的职业幸福。

  五、我们致力于提升内涵。我们将着力建设高水平教学体系,提升专业建设水平,建设面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力的一流专业;推进课程内容更新,将学科研究新进展、实践发展新经验、社会需求新变化及时纳入教材;推动课堂革命,把沉默单向的课堂变成碰撞思想、启迪智慧的互动场所;建立学生中心、产出导向、持续改进的自省、自律、自查、自纠的质量文化,将质量要求内化为师生的共同价值和自觉行为。

  六、我们致力于领跑示范。我们必须适应新技术、新产业、新业态、新模式对新时代人才培养的新要求,大胆改革、加快发展,形成领跑示范效应。加快建设新工科,推动农科、医科、文科创新发展,加强基础科学和文、史、哲、经济学拔尖创新人才培养。持续深化创新创业教育改革,造就源源不断、敢闯会创的青春力量。努力建设新时代中国特色社会主义标杆大学,把“四个自信”转化为办好中国特色世界一流大学的自信。

  七、我们致力于变轨超车。我们将深入推进“互联网+高等教育”,打破传统教育的时空界限和学校围墙,以教育教学模式的深刻变革推动高等教育变轨超车。大力推动现代信息技术的应用,打造智慧课堂、智慧实验室、智慧校园,探索实施网络化、数字化、智能化、个性化的教育,重塑教育教学形态。加大慕课平台开放力度,打造更多精品慕课,推动教师用好慕课和各种数字化资源,实现区域之间、校际之间优质教学资源的共建共享。

  八、我们致力于公平协调。我们将围绕国家主体功能区定位,将学校发展规划与经济带、城市群、产业链的布局紧密结合起来。积极配合国家实施“中西部高等教育振兴计划升级版”,推动中西部地区加快现代化进程。充分发挥高等教育集群发展的“集聚-溢出效应”,以区域经济社会发展为目标导向,增强高校的“自我造血能力”,激发内在动力、发挥区域优势、办出特色办出水平。

  九、我们致力于开放合作。我们将汇聚育人合力,深入推进产教融合、教科结合,健全高校与实务部门、科研院所、行业企业协同育人机制,实现合作办学、合作育人、合作就业、合作发展。扩大对外交流合作,主动服务“一带一路”建设,加快打造“留学中国”品牌,积极与国外高水平大学开展合作,培养具有宽广国际视野的新时代人才。

  十、我们致力于开拓创新。改革是第一动力,创新是第一引擎,要成就伟大的教育,教育创新就不能停顿。近代以来,世界强国的崛起和高等教育中心的转移,都伴随着高等教育的变革创新。中国要强盛、要复兴,要成为世界主要科学中心和创新高地,首先必须成为世界主要高等教育中心和创新人才培养高地。我们将紧紧把握高等教育发展的历史机遇,加快人才培养的思想创新、理念创新、方法技术创新和模式创新,推动一流本科教育建设的洪流奔涌向前,携手更多高校和社会各界,汇聚起建设高等教育强国的磅礴力量!

                                                                                                                                                                                                (责任编辑:孙竞)

白府 庄家场 木门镇 安栏亭 名仕家园
竹贤乡 老渔庄 永昌中路 模式口西里中区社区 竹戊
早餐包子加盟 连锁早餐加盟 油条早餐加盟 早餐免费加盟 连锁店加盟
中式早餐加盟 自助早餐加盟 早点加盟小吃 早餐饮品加盟 凡夫子早餐加盟
健康早餐店加盟 早点加盟网 早点面条加盟 早餐包子加盟 早餐 加盟
雄州早餐加盟电话 早餐加盟哪个好 传统早餐店加盟 早餐加盟哪个好 早点加盟小吃