https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

http://ocm4xq.2agarage.com

http://q7ydci.zjgdmd.com

http://slbwvh.tipparna.com

http://o93kfp.totiptap.com

http://ro63yk.fideliles.com

http://vqkm2l.ynieb.com

http://uqcnj2.cnhuajiao.com

http://9f5zwk.fastwinbt.com

http://f234jt.fideliles.com

http://9ew4s4.xturbate.com

切换城市:北京
更多应用 |
官方:微博/微信
| 车展 | 专题 | 车商通 | 商用车

凤凰网汽车

新车
凤凰网汽车>新车>海外新车>正文

东风本田-思域

超低价好车团购

新款本田思域海外售价公布 约合13.35万起售

2018-10-20 08:29:07
分享到:
来源:凤凰网汽车
奇迹sf发布 IPO在审企业能否顺利过会,需在盈利能力、业务合规、信息披露完整度等各方面满足要求,完全简化成为净利润指标过于简单粗暴。

凤凰网汽车讯 自第十代思域上市以来,该车型获得了市场上的巨大反响,曾长期出现供不应求的状态。鉴于新一代思域的大获成功,为了进一步提升该车型的竞争力,本田日前发布了新款思域,并于近日公布了该车型在美国的售价信息,新车起售价为19450美(折合人民币13.35万元)。此次新车共提供LX、Sport、EX、EX-L和Touring五个配置等级,未来还将新增Civic Si运动版和Civic Type R高性能版本。

外观方面,新款思域在前格栅处增添了亮黑色装饰条,提升了前脸的质感,这也是和现款思域存在区别较大的地方。此外,前保险杠也进行大幅调整,立体感更强。保险杠下端采用了贯穿式的进气口,两侧的雾灯区域加入"倒钩状"镀铬饰条,造型更加犀利。

新车的内饰进行了局部调整,多功能方向盘按键布局进行重新排列,同时前排杯架的容积也有所增大。在配置方面,全新标配有Honda SENSING安全超感驾驶辅助套装,包括预碰撞自动制动、防碰撞预警、车道偏离警示、车道保持以及自适应巡航等功能。

动力方面,新款思域中LX和Sport车型将搭载来自于现款入门版的2.0L自然吸气发动机,最大输出功率为160马力(118千万),峰值扭矩为187牛·米,传动系统匹配6速手动或CVT无级变速器。而EX,EX-L和Touring配置车型则继续搭载1.5T发动机。

 • 凤凰网汽车公众号

  搜索:autoifeng

 •  官方微博

  @ 凤凰网汽车

 •  报价小程序

  搜索:风车价

文章标签:
责任编辑:张伊冬 PA002
思域
思域
指导价:11.59-16.99万元
1.0T 1.5T
手动 自动

最热促销

 • 4S店
 • 综合店
 • 港口店
北京
网友评论
0人点赞
|
评论0
加载中...
11.59-16.99
紧凑型车
1.0T 1.5T
手动 自动

外观

内饰

本文相关品牌车系

趣图推荐

大家都在看

十里亭镇 小金县 李明金 柴沟堡 石坡
福华四路 王杨 河北江都路昆山里 新篁乡 姜屯村
加盟特色早点 品牌早点加盟 早餐 中式早餐店加盟 天津早点加盟
健康早餐加盟 早餐加盟费用 北京早点车加盟 安徽早点加盟 早餐店 加盟
早餐加盟哪家好 油条早餐加盟 早餐加盟连锁 早点快餐店加盟 加盟早点店
早餐连锁 加盟 早餐店 加盟 快餐早餐加盟 早点加盟项目 早餐加盟品牌