https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

http://s9uxha.tanstmail.com

http://n0720t.simplify8.com

http://bhenvo.rwine1982.com

http://nslzcs.gdhuaxi.com

http://xcxktp.royalmary.net

http://ln5gne.hubmao.com

http://prkwfd.biandre.com

http://wb4ntj.urfatl.com

http://ahzk90.czoao.cn

http://vbygpd.hbstbp.com

>>您当前的位置:首页 -> 民生 -> 教育资讯
推进义务教育一体化 加强教师队伍建设
2018-10-21 08:46:56   来源:人民日报

  中国特色社会主义进入新时代,教育事业发展面临新要求新任务,推进义务教育均衡发展、加强教师队伍建设是其中两大战略任务。

  2012年国务院作出《关于深入推进义务教育均衡发展的意见》,2016年5月,习近平总书记主持召开的中央全面深化改革领导小组会议审议通过的《关于统筹推进城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》,把城乡义务教育一体化作为重大政治任务,明确提出了教师队伍建设、教师工作创新的要求。2018年2月,中共中央、国务院印发《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,全面部署和推动教师队伍建设。

  教育适应人民对美好生活的需要,必须充分提供机会、充分提高质量,充分实现教育的价值和作用。义务教育一体化、教师队伍建设,两者要相互支撑,协调推进,共同坚守教育目标。

  第一,要彰显公平、促进公平。教育是支撑社会公平的基石,是消除不公平的利器,教育越发展,社会应该越公平。义务教育一体化是教育的本质要求,对维护和促进社会公平有基础性的作用。所以,教育界要首先成为倡导公平的先锋、实现公平的典范。要让学生感受到公平,就要让教师感受到公平,这才是有公平而有质量的教育,才能切实改善民生,促进社会公正。

  第二,要适应社会发展、适应大众需要。城乡和地区的差距,社会的开放,人们对教育质量要求的提高,学生大量、快速、持续的流动变化,对师资配置带来了巨大压力,生源不足的乡村学校要保证师资,消除乡村薄弱校需要强化师资,消除城镇大班额同样需要补充师资……师资从哪里来?师资怎样流动?师资水平能否整体提升?这些都是基本公共教育服务面临的时代课题,需要积极应对需求,深化教育改革,构建更加开放、灵活的师资配置体制机制,从而保障和优化教育供给。

  第三,要弘扬尊师重教的风尚、彰显教育的价值取向。教育是启迪良知、培育人格、促进文明的崇高事业,教师是致力于消除愚昧和偏见,为学生和社会创造未来的光荣职业,尊师重教就是为了体现教育价值。推进义务教育一体化,要让教师对教育的坚守得到更广泛的支持,让教师大爱、奉献的精神品格得到更普遍的尊重,让教师职业待遇得到更好的保障和改善,让健康的成才观、价值观深入人心。

  中国特色社会主义建设的进程,将会更大激发人民群众的教育需求,推动教育的改革发展。教育事业的发展,将会改善教师待遇,创新教师工作,发展教师队伍,激发教师的使命感和光荣感,更好地为培育社会主义建设者和接班人,为提升全社会的良知、人格、文明水平,勇担重任,发挥作用。(作者为全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰)

【编辑】:张静
【责任编辑】:张静
【宁夏手机报订阅:移动/联通/电信用户分别发送短信nxp到10658000/10655899/10628889】
宁夏日报报业集团 宁夏新传媒有限公司 Copyright 2000-2018 NXNEWS.NET All Rights Reserved
地址:宁夏银川市兴庆区中山南街47号宁夏日报新闻大厦 邮编:750001 新闻热线:0951-5029811 传真:0951-5029812  合作洽谈:0951-6031787
互联网新闻信息服务许可证号:6412017001 国家广电总局信息网络传播视听节目许可证:2908244号
新闻出版总署互联网出版许可证:新出网证(宁)002号 公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号
工信部ICP备案编号:宁ICP备0500661号 增值电信业务经营许可证编号:宁B2-20060004
法律顾问:言成律师事务所 法律顾问:言成律师事务所 鹿璐 电话:13369511100,15109519190
通榆 珠江路街道 姚村镇 暖阁 东光镇
溪西 黄河道室 浙江金东区赤松镇 民政大厦 宝龙山镇
加盟特色早点 河南早餐加盟 早餐加盟网 北京早点车加盟 北方早餐加盟
天津早点加盟有哪些 早餐店加盟 杨国福麻辣烫加盟 早点加盟排行榜 包子早点加盟
早餐豆腐脑加盟 早饭加盟 早点加盟网 健康早餐店加盟 广式早点加盟
上海早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟 早餐培训加盟 早餐饮品加盟 江西早点加盟