https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

http://mjv0ky.cdndt.net

http://acrs7r.yyesl.com

http://lnyayk.yohumall.com

http://x8bxbq.cg724.com

http://cgvaz7.ado2015.com

http://2607g2.juscap.com

http://axihf4.scdxl.com

http://hiwp72.bpbrats.com

http://jg2h2q.ycdsjx.com

http://m5shgu.ljunet.com

新华网 正文
景区门票关键在“价有所值”
2018-10-21 08:52:29 来源: 广州日报
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

  国庆长假将至,有关景区门票的新闻频频成为热点。日前,《法制日报》报道多地景区票价因人而异、“内外有别”,引起网友关注。

  什么是“内外有别”?最常见的就是一些景区对本地市民免费或优惠,对外地游客则收取全票。对此,有人觉得理所应当,有人则心里不舒服,甚至声称受到了歧视。应该说,景区价格对不同客源收取不同的费用是种常见做法,其背后也有不同的考量,有的为了照顾当地居民的利益,有的为吸引海外游客推出营销措施等,都属情理之中。

  但从法律的角度看,消费者享有公平交易的权利,同质同价、一视同仁应该是基本的原则。就旅游消费而言,在一个景区面前,每个人的身份都是消费者,本不该有本地人、外地人之分。有人或许觉得,出于财政投入等原因,当地人对景区建设维护贡献更大,享受优惠无可厚非。但如今社会流动那么大,怎么区分谁比谁的“贡献”更大呢?

  如此争论下去并无裨益,还是要看到争议背后的真问题。当前,旅游消费越来越成为人们的一种刚需,门票价格也“晋级”为民生话题,一枝一叶总关情。也因此,有关门票的风吹草动,总会引人瞩目。对于景区门票“内外有别”,有人心里不舒服,一方面这与“痛感”有关。一些景区票价动辄过百元,让游客很是“肉疼”,如果有人享有优惠,心理落差更大。目前,全国各地景区纷纷降价,但有的降幅不痛不痒,有的秀智商“明降实不降”,距离群众期待还有差距。进一步推动景区低价开放,落实旅游惠民,才能让游客更有获得感。

  另一方面,景区门票关键在“价有所值”。近年来,人们的旅游消费需求日趋多元化、品质化,如果能针对不同群体推出不同附加值的、“内外有别”的服务,即便价格不同,游客也会各取所需。怕就怕一些景点不想着在服务上做加法,只盯着门票精心算计,让乘兴而来的游客有被坑、“后悔”之感。 (夏凡)?

+1
【纠错】 责任编辑: 张倩
相关新闻
  • 只降“3元”门票的景区,该被问责吗
    发改委发文明确要求,“各地区不得避重就轻、流于形式、敷衍搪塞”。要求提了、政策明了,但有些景区落实起来,比割肉还难。
    2018-10-21 08:57:10
新闻评论
加载更多
八月十八潮
八月十八潮
“寸锦寸金”——探访南京云锦
“寸锦寸金”——探访南京云锦
探访空客天津总装线
探访空客天津总装线
稻香映金秋
稻香映金秋

?
010020060700000000000000011101191123494558
小荷塘 野麻湖 梅子里 滨田水库管理局 石家庄经济技术开发区虚拟乡
观音滩镇 西教场 槐树岭南站 漳浦盐场 罗经嶂林场鹰吊工区
加盟特色早点 北京早餐车加盟 美味早餐加盟 雄州早餐怎么加盟 天津早点加盟有哪些
豆浆早餐加盟 亿家乐早餐加盟 北京早点加盟 湖北早点加盟 早点加盟品牌
包子早点加盟 早餐店加盟哪家好 特色早点小吃加盟 早餐 早餐店加盟哪家好
早点铺加盟 饮料店加盟 饮料店加盟 早点小吃店加盟 放心早点加盟