https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

http://g18nk7.huizhetao.com

http://rqfvuj.shuttergut.com

http://w79axj.phbil.com

http://toe40q.gmcproshot.com

http://n8n7gw.tni1986.com

http://b1gbwm.yuquanled.com

http://zl2mhs.289report.com

http://4zjqpi.cg724.com

http://e7ijis.lzrkjs.com

http://bcqnkv.hy123.net

河源新闻网由河源晚报社主办!新闻网旗下: 在线数字报 | 汽车频道
-->
当前位置:河源新闻网 >> 资讯 > 财经 > 阅读新闻

广发银行举办成立三十周年纪念大会

不忘初心,砥砺前行。在三十年波澜壮阔的发展历程中,广发银行始终秉持“敢为天下先”的探索精神,谱写了一曲曲激荡人心的创业华章,取得了世人瞩目的巨大成就。
超变传奇网站 不过这些并不意味着奔驰G500的公路性能的丧失,推动近三吨重车身的时候,从静止加速至100公里/小时仅需秒,等等!【销售0差价】京北会首创“零”差价平台,让每一位超跑爱好者都能低价格买到高品质车源!【信誉保证】郑重承诺:本公司所售车辆,手续齐全、车况

卅载初心未改协同拥抱未来

广发银行举办成立三十周年纪念大会

本报讯 记者 张涛 通讯员 金育峰 1988年,广发银行沐浴着改革开放的春风应运而生,蓦然回首三十载,广发银行一直以服务实体经济为己任,以改革创新为动力,从珠江之畔走向四海九州,由区域性商业银行成长为全国性股份制银行并跻身全球百强,为中国经济发展及金融改革做出了应有的贡献。9月8日,广发银行在佛山南海金融中心召开成立三十周年纪念大会,同日发布新企业文化理念及广发希望慈善基金志愿服务行动计划。

改革创新,为广发铸就成长基因

不忘初心,砥砺前行。在三十年波澜壮阔的发展历程中,广发银行始终秉持“敢为天下先”的探索精神,谱写了一曲曲激荡人心的创业华章,取得了世人瞩目的巨大成就。广发银行不忘探路金融改革、服务经济建设的初心和使命,主动将自身发展融入中国改革开放的时代洪流,积极探索体制机制创新,在业务、产品、服务等多个方面创造了业内第一,与国家经济社会发展同频共振。三十年来,广发银行执守本源、服务实体,为国家及地方社会经济发展、金融稳定、民生福祉做出了重要贡献。

筚路蓝缕,硕果盈枝。立行之初,广发银行资产仅15亿元,仅有偏居南粤一隅的6家分行5个办事处;三十年后,广发银行资产规模超过2万亿元,年度净利润突破百亿元,在全国24个省(直辖市、自治区)过百个城市和澳门特别行政区拥有44家直属分行、852个机构网点。广发信用卡累计发卡量超过6000万张,卡均收益率、卡均消费、用卡活跃率均处行业领先地位。“其身日壮,其誉益隆”,该行已荣获“最佳创新银行”“最佳交易银行”“年度最佳雇主”“全球百强年报”“中国银行业文明规范服务百佳示范单位”等多项专业和社会荣誉。

银保协同,为发展注入强劲动力

2016年中国人寿成为广发银行单一最大股东,为广发银行稳健发展注入了强劲动力,掀开了新时代、新常态下银保协同、共享共赢的新篇章。广发银行党的领导全面加强,发展战略更加明晰,发展基础进一步夯实,战略协同更加深入,成为中国金融改革市场化进程不断深化的时代缩影和生动范例。

同舟共济,继往开来。广发银行与中国人寿集团各成员单位积极探索资源共享、业务互动、渠道互通,致力形成保险、银行、投资协同服务的综合金融生态,争创中国金融特色,做银保协同典范。广发银行持续优化资产结构和资源配置,积极开拓资本节约型业务,更多依靠集约经营和精细管理提高投入产出效益,走内涵式、差异化发展道路。

数据显示,银保协同助力广发银行取得亮眼成绩:2017年,广发银行净利润增幅为过去五年最高;2018年上半年,营业收入增幅达到两位数,超过股份制银行平均水平,存贷款增速均排名股份制银行前列。

文化理念,为梦想凝聚内生力量

2017年,广发银行启动了“三大工程”建设,“文化重塑”工程是其中重要一环。广发银行坚持以党建引领企业文化建设,在全行形成广泛共识的基础上,深入挖掘传承广发银行过往积淀的优秀文化基因、充分考虑当前及未来经营管理实际,梳理提炼出了广发银行新的企业文化理念。新企业文化理念传承了广发银行发展过程中所沉淀的优秀企业文化特色,符合广发银行当前发展战略,既展现银行业稳健经营的行业特性,又突出广发银行自身经营和管理特色。

以梦为马,不负韶华。在三十周年纪念大会上,广发银行正式发布新企业文化理念。广发银行新企业文化理念体系由精神层面的愿景、使命、核心价值观,基本理念层面的经营理念、服务理念、人本理念,以及口号层面的品牌口号、员工口号、银保协同口号三部分组成。广发人将秉持“诚信、责任、创新、笃行”的核心价值观,牢记“服务客户、回报股东、成就员工、奉献社会”的历史使命,践行“相知相伴、全心为您”的服务理念,朝着“建设功能完备、业务多元、特色鲜明、同业一流的商业银行”的企业愿景奋勇向前。

新企业文化理念是在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,全体广发人共同打造的优秀企业文化,必将推动广发银行在可持续高质量发展的道路上不断开拓进取,开创新的辉煌。

 提示:以上内容不代表本站观点,其内容的真实性与准确性,请慎重判断。河源新闻网不承担因此信息展示造成的任何经济和法律责任。

相关热词搜索:广发 立三 周年纪念

相关阅读

热点图片

  • 头条新闻
  • 新闻推荐

最新专题

更多 >>

热度排行

关于我们 | 广告服务 | 友情链接 | 案例展示 | 联系我们 | 版权声明
黔灵镇 清河县 二爻 五峰土家族自治县 加汗巴格乡
渔河乡 林中 绥滨 南口路 北阳建村委会
酸奶加盟 早餐加盟什么好 大福来早点加盟 早点小吃加盟排行榜 早餐粥车加盟
便民早点加盟 早餐亭加盟 营养粥加盟 小吃早点加盟 早点店加盟
早餐馅饼加盟 品牌早餐加盟 健康早餐加盟 早点快餐加盟 卖早餐加盟
早点加盟项目 春光早餐加盟 早点加盟连锁 烤肉加盟 河南早餐加盟