https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

http://sbtq1d.ichelpu.com

http://mp0ko8.cg724.com

http://pxakna.cliczic.com

http://sasivn.ado2015.com

http://gogrks.fmcflagbag.com

http://fdgmaw.blogbub.com

http://ycobe1.yj628.com

http://zhuiqo.nikandgo.com

http://dqxl5i.crc2102.com

http://dqdyly.nasuyu.com

logo logo

违法不良信息举报:0917-2905835 邮箱:bjnews@163.com
互联网新闻信息服务许可证号:61120180004
奇迹私发网 同时,全县各乡镇(街道)也在各辖区组织干部职工进行了收听收看。

宝鸡网上有害信息

微博

微博

微信

微信

APP

APP

首页 > 要闻 > 正文

《光明日报》整版聚焦!宝鸡这个村子有何魅力?

时间:2018-10-22 09:37:37   

今天(9月28日),

《光明日报》第07版整版聚焦宝鸡东岭村!

那么,东岭村到底有何魅力?

跟小编一起看看原文吧!

陕西东岭村:以集体经济引领乡村振兴

【编者按】农业农村农民问题,是关系国计民生的根本性问题。实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,是做好“三农”工作的总抓手。东岭村位于陕西宝鸡市金台区陈仓镇,地处秦岭西端、渭河北岸。40年来,这个只有200多户人的小村庄,从远近闻名的穷村变成了“中国西部第一村”。村办企业年收入1000多亿元,连续15年入围“中国企业500强”。东岭村以发展壮大集体经济为路径、实现共同富裕的生动实践,堪称乡村振兴的典范。近日,光明日报调研组前往宝鸡市,就东岭村数十年的发展情况进行了调研。

东岭村全景

42岁的杨彩荣给最后一位老人理完发时,已过了中午的饭点。她匆匆收拾完场地,揉了揉酸痛的胳膊才向家里走去。

杨彩荣是宝鸡市金台区陈仓镇东岭村的一位普通农民,眼下在村里办的企业凤翔焦化厂上班。工厂离家有30多公里的路程,不过,每天有村里的空调车接送,她也没觉得远。每月16日,她都会准时来村里的老年人活动室,免费为老人们理发。说起缘由,杨彩荣说:“完全是出于感恩。”

“感恩”,这是记者在东岭采访时,人们说得最多的两个字。秦岭西端、渭河北岸,这个昔日十里八乡最穷的村,如今村民年收入人均超过10万元,户均资产超过300万元,村办企业东岭集团在近日公布的中国500强企业中,位列第152位,年收入1300亿元。

从小农经济到现代化企业

58岁的杨义琴,至今仍记得她刚嫁到东岭村时吃的那些苦,全家人口多,就靠村里分的一点地种菜。一家人趴在菜地里累死累活,可到头来还是缺衣少吃。“我是1983年结的婚,后来分家盖房子时,砖、楼板、门窗都是欠下的,那时盖房要交1200元押金,还是从村上借的。”杨义琴说。

“村东村西水汪汪,村前河滩白茫茫。半年糠菜半年粮,有女不嫁东岭郎”。改革开放前,东岭村是远近闻名的贫困村,人均只有3分地,饿肚子是那个时代人们的共同记忆。

改革开放后,东岭和全国其他村子一样,推行了家庭联产承包责任制,将土地等生产资料分产到户。可是,有限的土地资源依然无法改变东岭人吃不饱饭的命运。

无奈,村上依托郊区地理优势,办起了黑白铁皮加工厂。1985年,黑白铁皮加工厂扩大经营范围,成立了金台区东岭机械铆焊厂。但一场伤亡事故,使村办企业陷入困境。在这种情况下,村里经过研究,将这个资产不足万元的厂子交给村民李黑记承包经营。为了摆脱困境,李黑记啥能赚钱就生产啥,钉子、铁簸箕啥都干过。随着改革开放深入推进,李黑记带领村民开始做起了钢材贸易。业务拓展了,企业吸收了更多的村民,正是这个时候,杨义琴成为了铆焊厂工人。

到1994年,企业产值已过亿元,固定资产达到2000万元,成为全市企业发展的典型,李黑记被团中央授予“全国优秀青年企业家”称号。然而,随着企业的发展壮大,受制于村组干部管理的弊病也逐渐凸显。“小马拉大车”、村企两张皮的弊端给企业发展带来了严重制约。

企业经营讲究效率,可事事要向村里请示汇报,不仅拖住了企业的脚步,也经常贻误战机。怎么办?东岭人经过五年的努力,在区里的支持下,打破条条框框,先是实行“组企合一,以企带组”的体制,后来又独立成村,这些为东岭事业的发展铺平了道路。

2000年,以东岭铆焊厂为主体成立的宝鸡东岭集团,又改制为陕西东岭工贸集团股份有限公司,村民成为企业股东,从根本上解决了影响企业发展的体制性障碍。从此,企业发展进入了快车道,并逐步迈入现代企业行列,形成了国内、国际贸易,钢铁及锌冶炼、矿产开发及煤炭采掘、房地产、金融投资、互联网等多业并举的综合性企业。

谈起村子的发展,已从集团退休的杨义琴充满了自豪:“我进企业后啥都干过,当过工人,卖过钢材,退休的时候是集团供应处的科长。我老伴儿也在集团干了一辈子,儿子、女儿大学毕业后,也进了集团。现在,儿媳妇、女婿都在集团上班。我最自豪的,就是我们赶上了好时代,我们用劳动实现了生活翻天覆地的变化。”

东岭村村民自发成立秦腔自乐班

“在致富路上,村民们没有一家掉队”

东岭企业到底是谁的?早在1994年,一直由李黑记承包经营的东岭铆焊厂,就成了许多人眼里的“唐僧肉”。有人甚至提出,要把企业资产像村里的土地那样分田到户。

李黑记坐不住了。过去日子穷,现在厂子办起来了,不能再让大家受穷了。面对村民的疑问,李黑记毅然决然地把多年承包企业辛辛苦苦挣下的6000多万元全部捐给村上,作为村集体资产。“我给大家吃个定心丸,我李黑记生是东岭人,死是东岭鬼,企业再大,都是大家的。”

李黑记的做法,惊呆了全体村民。村民们一致推举李黑记继续担任企业负责人,带领大家共同致富。2000年,企业股份制改造时,有人再次提出,李黑记对企业贡献最大,应该做大股东。但李黑记没有答应,坚持村集体是企业大股东,他个人在企业的股份不超过3%。

企业做大了,村民们成了最大的受益者。1995年前,村里的房屋大多还是村民翻建的二层民居,村子里排污不畅,供电不足,道路坑洼不平,脏乱差问题突出。后来,东岭邀请设计院专家对东岭新村进行规划设计,先后投资9200多万元改善了村民的居住条件,并建成全省首家“数字电视村”,成为“省级绿色文明社区”。

2006年后,结合更大规模的“城中村”改造,东岭投资10多亿元,实施“东岭新时代”“东岭国际城”住宅工程,村里给每家每户的新房进行了精装修,甚至连空调、厨卫、窗帘都配齐了。在配套村(社区)公共服务中心的基础上,村里又为村民建造了休憩、观赏、游览的苏式“和园”,村民生活品质不断提升。

村民不仅住房条件改善了,收入也大幅增长。调研中了解到,目前东岭村村民的收入由五部分构成:一是股份分红,改制时全村每家都有股份,每年坚持按20%兑现分红;二是工资收入,全村95%的劳动力在企业上班,他们的工资收入从四万元到几十万元不等;三是集体分红,全村每人每年由村集体分红,2017年每人分红3万元。此外,男60岁以上、女55岁以上老人每月还有500元退休金;四是集资分红,村民手上有些闲钱,交给企业用于扩张和建设,每年按10%的红利分红;五是租赁收入,村民把多余的楼宇对外出租收益。由于有这些保障,东岭村在发展中,无一户掉队。

东岭村还经常组织老人外出旅游,举办各种文娱活动,学生从小学到高中上学费用全部实行集体报销,考上大学最高给予5000元奖励,大学毕业如果回村(企)上班,村里返还大学期间的学费。

今年75岁的罗卫军老人,过去担任村干部,他曾经主持了村上分田到户的改革。目睹了东岭村几十年来的发展变化,老人深有感触地说:“是改革开放的好政策让我们有了今天的幸福生活,是东岭村领导班子一心为公,让村民们在致富路上没有一家掉队。”

改革创新激发企业发展活力

上世纪末,一批国有企业因为各种原因,陷入困境。为此,国家开始深化国企改革。这个时候,已经在市场经济中取得初步成功的东岭企业,再次站到了风口上。

东岭人抓住市场机遇,以民营企业的身份参与到国有企业的改制当中。东岭先后投资50多亿元,兼并、重组了10多家国有企业,一举进入工业化时代。在这一过程中,东岭人以“敢为人先”的精神,以“容天下人、干天下事”的胸怀,吸纳了大批国内外优秀人才,完成了从单纯的物流贸易企业,向物流贸易与钢铁、金属冶炼加工并举转型升级。

2008年,全球金融危机爆发,东岭传统的优势产业受到严峻挑战,同行业许多钢铁、冶炼等企业在危机中纷纷倒下。面对危局,东岭主动出击,调整产业结构,压缩过剩产能,加快转型升级,在投入巨资进行技改升级的同时,把发展重点转向矿产能源、金融投资、国际国内贸易等领域。2017年,东岭进出口贸易总额跃居全省第二。

调研中了解到,近几年来,面对国家扩大内需的新一轮战略机遇,东岭投资230亿元,建设了新东岭城市综合体,让宝鸡有了203米的超高层地标性建筑。借助该项目,东岭引进了皇冠假日酒店、银泰商业等一批国内外著名企业,大步跨进了第三产业。目前,这个占地上千亩的城市综合体核心区中央金融文化商务区,已经成为宝鸡市最时尚、最繁华、最具活力的城市新中心,被当地人称作“西府的名片,宝鸡的浦东”。

随着快速发展,东岭人意识到传统的管理机制已经难以适应现代企业的发展要求。在企业内部管理方面,东岭引入竞争机制,形成了“鲶鱼”效应。2016年开始在经营系统推行“合伙制”试点工作,选定6家公司作为试点,首批试点单位宁夏金色能源公司主要涉入煤炭贸易,当年实现利润同比增长175%,职工全年入股回报收益率达34%。2017年公司业绩再上新台阶,实现利润同比增长41.9%,员工入股回报收益率达52.25%,“合伙制”彻底解决了“为谁干”的核心问题。2018年,集团将合伙制向钢铁、煤炭、有色、原料等领域拓展,截至目前成立了合伙制公司19个。

与此同时,遍布全国的近百家公司,每天数十亿元的资金往来,以及稍纵即逝的市场变化,都倒逼着这个拥有近2万名职工的大型企业集团,必须建立一套行之有效的快速反应机制。

东岭人再次突破自我,引入国内知名的信息化企业,结合自身需求,量身打造了企业信息化管理系统。为及时掌握国际市场的最新动态,东岭村(集团)早在本世纪初,就在上海陆家嘴金融商务中心设立了上海金克金属贸易有限公司。在企业内部,东岭集团也搭建了信息整合平台,聘请专业信息分析师,成立了“黑色金属研究院”“钢谷网数据研究中心”和“有色金属投研中心”,对各公司和销售网点的市场信息和有关数据进行汇总、分析,通过全方位采集大数据,精准研判,为集团经营决策提供依据。

迈进“大数据”时代的东岭人,再次拥有了一个“蓬勃”的“芯”——公司每天的财务状况、销售、出库、入库等数据一目了然,为公司决策提供了最翔实的第一手资料。利用“大数据”整合资源,东岭产生了“核裂变”,爆发出前所未有的能量。如今,“东岭”已成为全国钢材行业最响亮的品牌,销量连续多年稳居全国第一,“东岭集团”商标也被国家工商总局评定为“中国驰名商标”。2017年,集团内贸和外贸业务分别实现总收入336.24、941.4亿元,同比增长43.9%、41.8%。

东岭村一角

“既要把人带富,更要把人带好”

东岭村富了,物质条件有了根本改善,但如果人的文化、思想跟不上,发展就会失衡,就会迷失方向。几十年来,东岭始终重视“人的发展和建设”,坚持“既要把人带富,更要把人带好”。

为淳化乡风民俗,东岭村10多年前就建立了道德讲堂,实行每月开讲制度,坚持“唱一首歌曲”“看一部短片”“诵一段经典”“讲一个故事”“做一番点评”,常态化开展讲述“好人”故事,评选好公婆、好媳妇、好村民,村里先进典型层出不穷。

最美志愿者罗卫军免费为孩子们辅导乐器,从不懈怠叫累;村民公认的热心人岳巧志,无论哪位村民家里老人去世,他都跑前跑后,一直到为老人办完后事;爱好广泛的好村民李天宝从企业退休后,自学秦腔丑角,成为村里的文艺骨干,时常为村民表演逗乐……还有秧歌队、舞蹈队、管乐队、合唱队、自乐班等等,共同构成了东岭文化的主阵地。

调研中了解到,东岭村以村规民约来规范村民的行为准则,几十年来,没有发生过违法案件。《村规民约》分为“建设和谐新东岭”“福利及分配待遇”“村风民俗”“婚姻邻里”“附则”五章二十六条,从邻里关系、环境卫生、家庭和谐、婚丧嫁娶甚至宠物管理、家畜家禽饲养等各个环节对村民行为进行了规范,一旦违反《村规民约》,都有相应的处罚措施。比如,《村规民约》要求,村民无故不得在家“吃闲饭”,适龄范围内,都必须工作。这些内容看似是细枝末节,但对村民价值观引导有积极作用,成为村民的道德指南。

为避免村民在婚丧嫁娶方面大操大办,东岭提出了“三个严禁”和“四个坚持”,即严禁唱戏、严禁演歌舞、严禁叫管乐队,坚持不讲排场、坚持不摆阔气、坚持不互相攀比、坚持不举债办婚事。“一开始推行确实有难度,慢慢就习惯了,现在周围居民也跟着我们学呢!”在村里红白理事会工作10多年的岳巧志,对村里新风气的变化感受十分深刻。据粗略统计,仅婚丧嫁娶,每年全村就节省100余万元。

多年来,东岭人始终坚持“共同富裕”的理念,积极投身城市建设、修路、架桥、扶贫、帮困、助学、助教等社会公益和慈善事业,安置了上万名国企职工。他们投资8600多万元建成的仿古式文化廊桥,成为宝鸡一道亮丽的风景线。在2016年首届中国扶贫论坛上,东岭集团荣获“中国扶贫·企业贡献奖”,企业累计捐款超过3亿元。

几十年来,东岭村先后涌现出10多名全国、省部级劳动模范,30多名省市党代表、人大代表、政协委员。这种企业文化与积极向上、和谐共享的村风民俗交相辉映,使东岭的精神文明建设始终走在时代前列。东岭先后被评为“全国文明村镇”“全国敬老模范村”“全国民主法治示范村”“全国婚育新风进万家活动先进乡村”“全国美德在农家活动示范点”“全国和谐社区建设示范社区”。

关于东岭村发展的思考

企业党建是东岭发展的“方向盘”。早在20多年前,东岭就自觉地在企业设立“党代表”。2002年,根据企业的发展需要,又成立了东岭村(集团)党委,把党建和日常生产紧密结合,“人和项目落在哪,党组织就跟进到哪。”在企业厂矿车间,党小组是员工的主心骨,是生产一线的攻坚队;在村里,党小组是群众的服务队,是文明村风的风向标。党组织延伸到每个角落,实现了全覆盖、无死角。在东岭集团凤翔、凤县等生产单位,党支部的阵地建设延伸到了车间班组。不少集团职工说:“有了党支部党小组,咱们职工群众就有了主心骨,大家干起来更有劲头,发展方向也更明确了。”据了解,全集团建立在末梢的党小组达120多个。目前,村(集团)党委直接管理5个基层党委,10个党总支,48个党支部,辐射到全国20多个省市,党员人数达到2500多人。

深化改革是东岭发展的“动力源”。改革开放初期,不少村庄兴办企业,但在发展的过程中,许多曾经很辉煌、比东岭强大百倍的村办企业慢慢淡出历史舞台。而东岭人却能打破条条框框,创新体制机制,走上“以企带村、村企合一、共同发展”的道路;大胆参与国企改革,投资50多亿元,兼并、重组10多家国企;把国际、国内贸易做得风生水起,还在建筑用钢、锌冶炼等领域做到了全国前列;在供给侧结构性改革之初,就投资230亿元建设新东岭城市综合体,大举进入第三产业;在资本雄厚的江苏无锡,出资18亿元,拿下烂尾了8年的268米高的“双子楼”项目。东岭的不断壮大,究其根本,就在于东岭人不断解放思想、坚持深化改革,抢抓机遇、善抓机遇。

乡村振兴离不开“领头雁”。东岭几十年的发展成就,离不开强有力的村级领导班子,也离不开东岭村的“领头雁”——李黑记。在“组企一体化”的关键时刻,李黑记把自己的财产全部捐给村集体,赢得群众信赖;在企业股份制改造时,李黑记坚持把村集体作为企业的大股东,自己只占很少的股份。李黑记和村班子成员,摒弃“小我”、踏实干事的精神,带动了整个村子奋发向上、共同致富,这是东岭村发展取得成功的关键。实施乡村振兴战略,必须积极发现、培养一批熟悉当地情况、有干事创业热情、敢于奉献牺牲的致富能人,并为他们的成长营造良好环境,让他们在乡村振兴发展中发挥好示范带头作用。

乡村振兴基础是产业发展。东岭村抓住时代发展机遇,大力发展钢铁贸易、金属加工冶炼、金融投资等产业,横向拓展,纵向延伸,内抓产业链精细化管理,外建东岭集团供应链商业生态,全面实现东岭业务链条上的“资金流、物流、商流”的有效管控和整合,打通上下游产业链条,闯出了一条符合东岭村实际的产业崛起新路子。乡村振兴归根结底是发展问题,产业兴旺是乡村振兴的基础。未来,实施乡村振兴战略,必须立足实际,注重发展符合当地特色的优势产业,并着力推进产业规模化、组织化、品牌化建设。

编辑:贺雅楠

推荐阅读

更多

特别推荐

关闭
雷家寨新村 玲珑花园 蔡家站 石头店 岗头
巫溪 华家池 下谢墅 红山镇 西口外村
东北早餐加盟 早餐粥车加盟 早餐 加盟 早餐 加盟 全福早餐加盟
天津早点加盟 自助早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟 卖早餐加盟 健康早餐加盟
早点加盟店10大品牌 流动早餐加盟 卖早餐加盟 早餐加盟品牌 酸奶加盟
健康早餐加盟 来加盟 天津早餐加盟 北方早餐加盟 加盟早点