https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

http://hfpqny.top-medis.com

http://opdczh.jiazheng168.com

http://vvjg49.jyhd100.com

http://4iqrqg.aotuwei.com

http://vtghft.fastwinbt.com

http://kdtxtf.mtbtees.com

http://g3s5ma.daleselves.com

http://2w8auh.lxsqrfms.com

http://ywm9xj.typaint.com

http://nmcyug.royalmary.net

当前位置:经济频道首页 > 国内经济新闻 > 正文

促消费重磅文件出台:市场空间无限?七增长点不容错过

2018-10-22 16:14:36    中国经济网  参与评论()人

《中共中央 国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》20日正式发布。其中提到,要构建更加成熟的消费细分市场,壮大消费新增长点。

据悉,接下来国家还将有一系列促进消费的政策出台,其中包括制定实施《完善促进消费体制机制的实施方案(2018-2020年)》。相关部委及地方政府也会跟进出台具体实施方案和细化政策措施。

小编从这份长达8000余字的意见中梳理出几大亮点:

1

点题七大消费增长点

促进实物消费不断提挡升级:

吃穿用消费、住行消费、信息消费、绿色消费

推进服务消费持续提质扩容:

文化旅游体育消费、健康养老家政消费、教育培训托幼消费

吃穿用消费。

优化流通设施空间布局,大力发展便利店、社区菜店等社区商业,促进社区生活服务集聚式发展,鼓励建设社区生活综合服务中心。推动闲置的传统商业综合体加快创新转型,通过改造提升推动形成一批高品位步行街,促进商圈建设与繁荣。

住行消费。

大力发展住房租赁市场特别是长期租赁。总结推广住房租赁试点经验,在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场。促进汽车消费优化升级。鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车流通体系,全面取消二手车限迁政策。实施好新能源汽车免征车辆购置税、购置补贴等财税优惠政策。加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。

信息消费。

加强核心技术研发,加快推动产品创新和产业化升级,提升产品质量和核心竞争力,鼓励和引导居民扩大相关产品消费。升级智能化、高端化、融合化信息产品,重点发展适应消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端、智慧家庭产品等新型信息产品,以及虚拟现实、增强现实、智能汽车、服务机器人等前沿信息消费产品。

相关报道:

   

  相关新闻

  兴都花园 珊瑚岛 钱家土斗村 大连湾快轨站 奚官营村
  江田镇 洋古嶂 金都菜市 幺六桥回族乡大新庄村区 仑后
  早点餐饮加盟 早点来早餐加盟 早点加盟培训 传统早餐店加盟 爱心早餐加盟
  北京早餐加盟 加盟放心早点 中式早餐店加盟 河北早餐加盟 早点加盟连锁店
  早点加盟连锁 特色早餐店加盟 北京特色早点加盟 便民早点加盟 中式早点快餐加盟
  早点加盟店有哪些l 河南早餐加盟 河南早餐加盟 早餐餐饮加盟 品牌早餐加盟