https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/18016g/

http://8bdavr.aksgk.com

http://bzeca2.862coffee.com

http://s9npc9.whylg.com

http://yijg4o.shxfchotel.com

http://czfjjb.xghuodai.com

http://ywn4tp.jyzpsh.com

http://spczyi.bhxwjy.com

http://5retrh.rqyyt.com

http://ilaytg.gasmholic.com

http://ttkgj2.zjntur.com

当前位置:首页>>教育>>教育快报

建始县民族实验中学信息化应用案例荣登全国示范榜

发布时间:2018-10-20 09:45 来源:恩施日报 作者:刘欣、廖福智 编辑:李徐祎
新开奇迹sf 几个小时后,世界等来了中国的反击。

恩施日报讯(通讯员刘欣、廖福智)近日,教育部基础教育司发布了《关于公布2017年度基础教育信息化应用典型案例名单并做好2018年度案例推荐工作的通知》,教育部认定包括北京市海淀区等31个区域、天津市第二中学等59所学校为2017年度全国基础教育信息化应用典型示范案例,建始民族实验中学上榜,全省唯一。

此次建始县民族实验中学申报的典型案例名为《让学校充满智慧——打造“减负提质”特色信息化学校》,2017年8月,该校作为恩施州教育信息化典型应用案例在全州校长培训会上做了同名专题报告。后期,示范案例的经验做法将在基础教育信息化应用典型案例示范网站(http://dx.eduyun.cn.youstfu.com)公布。

近年来,我州教育信息化工作取得了显著成绩,在省内外乃至全国都产生了较大影响。全州所有中小学均实现“校校通”“班班通”,“恩施三式”(我州“同体式”“支教式”“协作式”三类同步课堂教学模式)得到了行业专家和领导的肯定,我州教育信息化工作多次在省、部级教育信息化大会上做经验推介。

责任编辑:李徐祎
龙关道 卢庄村 车坪乡 树行 葛集镇
西高村 胡家渠 呷拉乡 吉州区工业园小区 应寺小学
早点粥加盟 早点铺加盟 娘家早点车怎么加盟 早餐粥店加盟 亿家乐早餐加盟
早餐培训加盟 早点加盟连锁 放心早点加盟 早餐培训加盟 早餐豆浆加盟
知名早餐加盟 健康早餐加盟 双合成早餐加盟 美式早餐加盟 早餐配送加盟
品牌早餐加盟 上海早点 健康早点加盟 天津早点加盟 早餐项目加盟