https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

http://dhjia1.ynieb.com

http://41thpm.jisusj.com

http://viz5i6.bipcgroup.com

http://gf0ayf.jzytour.com

http://0znsmt.gbvh.com.cn

http://ehzvdl.91qiumoji.cn

http://2uby1q.phlfux.com

http://gtwe56.gyaec.com

http://4ugkoq.heartpeas.com

http://werm5y.jljgjx.cn

主流媒体 山西门户

中共太原市委组织部公示

时间:2018-10-20 14:59 来源:太原日报

首页 > 山西新闻网 > 政务频道 > 公示公告
分享到: 评论:

 现对市委研究拟任职干部予以公示。

 马斌,现任市少工委主任,拟任市少年宫主任。1977年12月生,山西临猗人,大学学历,2000年6月加入中国共产党,2001年7月参加工作。曾任市国有商贸资产经营公司办公室主任、市国有资产经营公司党政办主任,2012年10月任现职。

 赵永生,现任市卫计委副调研员,拟任市中心医院党委书记。1969年7月生,山西左权人,大学学历,1998年11月加入中国共产党,1991年7月参加工作。曾任市财政局办公室主任、社会保障处处长,市卫生局副调研员,2015年10月任现职。

 李新华,九三学社社员,现任市中心医院副院长(主持工作),拟任市中心医院院长。1976年11月生,山西静乐人,研究生学历,2008年6月加入中国共产党,2002年7月参加工作。曾任市中心医院科研处主任,2014年6月任现职。

 张爱琴,女,现任市委组织部组织一处处长,拟任市委组织部部务委员。1976年4月生,山西临汾人,在职研究生学历,1999年5月加入中国共产党,1999年8月参加工作。曾任市委组织部研究室(政策法规处)主任(处长),2018年3月任现职。

 王世斌,现任市直机关工委副调研员,拟任市直机关工委副书记。1964年1月生,山西定襄人,中央党校大学学历,1985年3月加入中国共产党,1981年7月参加工作(参军)。曾任市直机关工委离退处处长、办公室主任,2012年10月任现职。

 张晓平,现任市委党校总务处处长,拟任市委党校(太原行政学院)副校(院)长。1966年1月生,山西清徐人,中央党校大学学历,1998年12月加入中国共产党,1984年8月参加工作。曾任市委党校机关党委专职副书记、保卫处处长,2015年7月任现职。

 侯维国,现任市发改委副调研员,拟任市发改委副主任。1962年9月生,山西定襄人,中央党校大学学历,1994年12月加入中国共产党,1982年8月参加工作。曾任市发改委经济结构调整处处长、固定资产投资处处长,2012年10月任现职。

 李建军,现任市中小企业局办公室主任,拟任市中小企业局副局长。1974年8月生,山西新绛人,省委党校大学学历,2009年10月加入中国共产党,1996年2月参加工作。曾任市中小企业局办公室副主任,2013年5月任现职。

 许超,现任团市委青年发展部部长,拟任市少工委主任。1981年9月生,山西祁县人,大学学历,2005年8月加入中国共产党,2003年8月参加工作。曾任团市委组织部副部长、部长,2017年11月任现职。

 王毅敏,现任市招生考试管理中心中考科科长,拟任市招生考试管理中心副主任。1964年9月生,山西临猗人,在职大学学历,1987年7月参加工作,2005年3月任现职。

 梁志强,现任市龙山殡仪馆副主任,拟任市殡葬管理中心主任。1971年2月生,山西五台人,中央党校大学学历,2004年11月加入中国共产党,1994年3月参加工作。曾任市军队离退休干部第五休养所副所长,2015年3月任现职。

 张文义,现任市永安殡仪馆副主任,拟任市永安殡仪馆主任。1967年8月生,山西静乐人,中央党校大学学历,1992年11月加入中国共产党,1988年7月参加工作。曾任市龙山墓园副主任,市龙山殡仪馆副主任,2013年4月任现职。

 张俊兵,现任小店区教育局局长、党委副书记,拟提名为副县(市、区)长人选。1975年10月生,山西清徐人,省委党校大学学历,2003年3月加入中国共产党,1996年8月参加工作。曾任小店区信访局局长,平阳路街道党工委副书记、办事处主任,西温庄乡党委书记、人大主席,2017年1月任现职。

 郭国权,现任小店区营盘街道党工委书记、北格镇党委负责人,拟提名为副县(市、区)长人选。1971年5月生,山东宁津人,大学学历,1998年9月加入中国共产党,1993年10月参加工作。曾任小店区北格镇党委副书记、镇长,2015年10月任现职。

 刘宏伟,现任市轨道交通发展有限公司运营管理部负责人,拟任市轨道交通发展有限公司副总经理。1967年1月生,山西五台人,大学学历,1996年10月加入中国共产党,1989年7月参加工作。曾任太原铁路局太原车辆段安全路风科科长、乘务车间主任、副段长,2016年7月任现职。

 上述公示对象中需执行任职试用期的,按有关规定实行任职试用期制度。公示时间从2018-10-20至2018-10-20。公示期间,可通过来信、来电等方式向市委组织部反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面存在的问题。反映情况和问题应实事求是、客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名和联系方式,我们将严格履行保密义务。

 来信地址:太原市新建路81号市委组织部干部监督处

 邮政编码:030002

 举报电话:0351-12380-2

 举报网站: http://www.ty12380.gov.cn.youstfu.com

 中共太原市委组织部

 2018-10-20

(责任编辑:张星秀)

相关链接

生活资讯
专题
视觉志/ 微信公众号:Asxsjz

“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱

视频/ 微信公众号:shitingbu
微解读

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


那陈镇 沙里瑶族乡 桂林电子科技大学 徐州市贾汪区贾汪镇中心小学 陇西村
白光寺 上焦寺四街 端履门 外坵 河北沙河市白塔镇
早点工程加盟 北京早点小吃加盟店 清真早餐加盟 早餐培训加盟 上海早点加盟店
早餐加盟好项目 美式早餐加盟 全福早餐加盟 春光早餐工程加盟 早点小吃加盟连锁
早餐工程加盟 天津早点加盟车 早点项目加盟 放心早点加盟 早点加盟店10大品牌
早点快餐加盟 北京早点车加盟 早点项目加盟 早点快餐加盟 早点小吃加盟连锁