https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

http://e9zc97.tyylkj.com

http://jgk5yr.xghuodai.com

http://rkyln4.ljunet.com

http://psdqtj.aksgk.com

http://varqsi.lxsqrfms.com

http://g0npth.gpbhatia.com

http://v40kpj.bipcgroup.com

http://m9vfjw.hblipin.com

http://xbs4zr.blvdsa.com

http://rpdnrg.xxkmst.com

徐玉玉案背后福建安溪誓师正名:电诈人员子女不得读公办学校

2018-10-20 09:21 澎湃新闻
传奇私服  “男子骑车摔亡,公路局被判赔偿。

 大会现场 安溪电视台微信公众号 图近日,一则名为“福建省安溪县县委书记这波讲话什么水平,好久没看到这么硬气的领导了”的帖子在网络流传并引发热议——9月18日,安溪召开了扫黑除恶专项斗争暨赴境外诈骗流出地专项整治跨区“百日会战”誓师大会,县委书记高向荣发表了讲话。

 关于此次大会的背脊,东南网报道指出,2016年,“徐玉玉案”将安溪推上风口浪尖,随之,安溪召开千人大会,以雷霆之势重拳打击电信诈骗犯罪,取得明显成效。但短短一年,安溪又被国务院部际联席会议列为“赴境外诈骗窝点作案人员流出地重点整治地区”,电信诈骗犯罪滋生的土壤仍然存在。此次千人大会,目的就是要动员安溪全县上下,进一步掀起扫黑除恶专项斗争热潮,并对电信诈骗犯罪进行全面打击,确保取得对黑恶势力,特别是电信诈骗犯罪的压倒性胜利。

 “当前,打击电信诈骗主要还存在有的镇村不推不动、推也不动;干部麻木不仁、熟视无睹;群众不以为耻、助长歪风等三方面主要问题。各级各部门要站在对历史、对上级、对安溪人民负责的高度,痛下决心,迅速掀起新一轮扫黑除恶风暴,打响安溪的名誉保卫战、尊严保卫战、形象保卫战。” 高向荣指出。

 微信公号“安溪电视台”报道称,就如何确保扫黑除恶、打击电信诈骗犯罪取得压倒性胜利,高向荣要求,要铁心摘帽。扫黑除恶,事关政治站位、事关发展、事关安溪形象,电信诈骗不仅是“乱”,更是“恶”,各级各部门要与党中央保持一致,迅速发起凌厉攻势,坚决斩草除根,确保短期内破获一系列大案、要案,形成强大震慑;

 要铁拳重打。各级各部门要严格按照一律拆除赃款建房、追缴涉案款项;一律不允许子女就读公立学校;一律停止城乡居民医保财政补助;一律列入失信人员名单,限制坐动车、坐飞机、住宾馆等高消费行为;一律停止县级所有政策性补贴及向上项目补助申请 等“五个一律”要求,紧盯云南等省外电信诈骗重点地区,加大对电信诈骗的整治力度,对抓获的电信诈骗人员要实行重判、顶格处理,并在乡镇召开宣判大会,以儆效尤,确保“百日会战”出成效;

 要铁腕问责。各相关部门、乡镇要靠前指挥,层层压实责任,特别要把压力传导到村一级,充分发挥基层组织作用,调动村两委参与打击整治的积极主动性,同时对包庇纵容、通风报信、干扰办案的或出现两个以上诈骗人员的村,村书记将一律免职、村主任责成辞职; 要积极引导村一级把打击、抵制电信诈骗纳入村规民约,制定更严厉举措、倒逼村民共同抵制电信诈骗,形成共同反诈的良好氛围。

 此外,围绕会议精神的传达贯彻,县委副书记、县长刘林霜要求,要三军用命,雷霆出击。会后,各级各部门务必立即进行动员部署,切实把思想统一到县委、县政府的决策部署上来,以秋风扫落叶之势向黑恶势力,特别是对电信诈骗犯罪分子迅速发起总攻。要剑斩毒瘤,净化土壤。公安机关要拿出“饿虎扑食”的气势,穷追猛打,让电信诈骗分子无处藏身;各乡镇村要全员发动、全线压上,使出各种硬招、狠招、新招,让诈骗犯罪分子倾家荡产、处处受限,切实遏住参与电信诈骗念头,彻底铲除电信诈骗土壤,实现根治目标。要全面发动,形成震慑。宣传部门要充分利用电视、报纸和各类新媒体,全方位、无死角开展宣传,特别要通过反面典型、以案释法等宣传形式,进一步形成对诈骗分子的舆论高压;镇、村要组织人员深入家家户户开展针对性宣讲,讲清县委、县政府打击电信诈骗的钢铁意志,讲清电信诈骗犯罪将会付出的惨痛代价,对犯罪分子形成心理攻势和精神震慑,通过精准有效的宣传,让黑恶势力、诈骗分子真正成为“过街老鼠”,无处容身。

 另据微信公号“安溪报”报道介绍,高向荣、刘林霜、廖皆明、梁金良等县四套班子领导,县法院、检察院、公安局负责人,各乡镇党政主要领导、分管领导、派出所所长,各村(社区)党支部书记、村(社区)委会主任、县直各单位负责人等共1000 多人参加了会议。省公安厅刑侦总队调研员陈重、市公安局副局长卓庆忠、市公安局刑侦支队支队长林元益到场指导。

 安溪警方还将在云南设立赴外打击电信诈骗指挥部。

 《泉州晚报》报道提到,会议要求,公安机关要牵头成立赴外打击突击队。成立一支以公安局各警种为主,宣传、检察和乡镇、村居干部参与,人数达70人的赴外打击突击队,由一名公安局领导带队,立即开拔前往云南前线,在云南设立赴外打击指挥部,专门开展打击、劝返、驱散、管控和宣传工作。并派出记者随军采访,营造大兵压境浓厚氛围。

 此次大会后,安溪有的乡镇也紧跟着召开有关会议。

 例如,9月19日,祥华乡扫黑除恶专项斗争暨赴境外诈骗流出地专项整治跨区“百日会战”誓师大会在祥华乡政府四楼会议室举行。

 乡长苏清江强调,要全乡动员、全民参与,坚决夺取扫黑除恶、打击电信诈骗犯罪斗争的胜利。一要认清形势、提高站位。黑恶势力、电信网络诈骗皆是社会的毒瘤,尤其是电信网络诈骗犯罪不仅是乱,更是恶,是省、市、县层面上的耻辱。二要严格管控、落实责任。乡综治办、派出所、各村要密切配合,结合县专项办下发的电信诈骗高危人员和出境人员,全面开展“地毯式”排查,建立台账,定期召开教育会,劝返一批出境人员。三要综合治理、重拳出击。对待电信诈骗人员要严格落实县委高书记“五个一律”要求。

责编:刘艳君
分享:

推荐阅读

虹镇老街 花市枣苑社区 浙江江干区彭埠镇 浦东大道 革什扎
学府街道 龙洞街道 曹管营 山水苑 第三加油站
来加盟 中式早餐加盟 陕西早点加盟 美式早餐加盟 全球加盟网
早餐面馆加盟 早点加盟项目 卖早餐加盟 山东早餐加盟 中式早点快餐加盟
早龙早餐加盟 投资加盟店 安徽早餐加盟 早餐加盟网 早餐店 加盟
安徽早点加盟 上海早点加盟 早点加盟小吃 早餐类加盟 江苏早点加盟