https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

http://9lnk4d.ywetong.com

http://wewknq.pbmoda.com

http://h6kiv6.ouyism.com

http://0zbmzn.52d7j.com

http://pdfweg.yuquanled.com

http://uhf6my.iphacts.com

http://nmzbj6.cherrychao.com

http://zm20by.rqyyt.com

http://59piqt.gmcproshot.com

http://i5q53l.oudano.com

您所在位置:首页  >  3C > 正文

ROG信仰盛会 ROG CPU水冷散热器强势吸睛

2018-10-20 16:07 来源:上海证券报 作者:
最新奇迹私服网 鼓励中轴线两侧的建筑调整为传统文化、传统商业、传统餐饮等历史文化项目,以及图书馆、博物馆等公共文化设施。

  9月12日,华硕ROG玩家国度在北京凯迪拉克中心召开了“竞力势放”ROG信仰盛会。ROG玩家国度作为华硕标志性高端硬件品牌以及电竞市场领军品牌,始终致力于高端游戏板卡和周边设备的研发,为玩家提供更全面的电竞装备,提升游戏体验,在全球范围得到诸多赞誉。

  此次新品发布会上,除了多款电竞板卡和多款炫酷MOD亮相之外,还正式发布了ROG Ryujin龙神与ROG Ryuo龙王一体式CPU水冷散热器。同时,这也是世界首款内嵌1.77吋LiveDash彩色OLED显示屏的一体式CPU水冷散热器。

  ROG Ryujin龙神系列拥有360mm和240mm冷排两个版本,它们搭载了猫头鹰iPPC 2000 PWM 12cm工业扇,提供了绝佳的静音及冷却效能。在外观设计上,ROG Ryujin龙神的水冷头上添加了一块1.77 吋LiveDash全彩OLED显示屏,它不仅可实时显示系统状态,例如CPU温度、频率、电压等信息外,亦支持播放用户喜欢的图像与GIF。另外灯光系统同样兼容AURA SYNC神光同步技术,可与ROG主板完美匹配,玩家透过神光同步技术可以尽情地为其增添独特风采!

  另外华硕ROG Ryujin龙神360/240这两款水冷散热器还在冷头中嵌入了高效静音风扇,完美解决了传统水冷系统供电区域温度过高的问题,将CPU周围区域M.2 SSD的温度也降下来,风冷、水冷相结合,可以带来更好更稳定的效果。

  ROG Ryuo龙王一体式水冷散热器系列,专门针对中小型游戏系统所设计,具有120mm与240mm冷排两种规格。他们搭载的是ROG独家设计的12cm冷排风扇,可提供优化气流与静压力。冷头与Ryujin龙神系列一样,Ryuo龙王系列也同样配备1.77吋LiveDash全彩OLED面板,可显示实时系统状态或图像,并且支持        AURA SYNC神光同步技术。

  华硕ROG Ryujin龙神与ROG Ryuo龙王一体式CPU水冷散热器,是您武装个性化PC的强劲利器,让您获得更加畅爽的游戏体验!

编辑:李嘉佳


扫一扫关注南宁新闻网官方微信

扫描小程序看更多新闻
员山乡 凤城乡 雍大发 鹭鸶港乡 大崔庄镇
四处西院 福田公司 宛平南路 韩桥乡 阳逻街道
早餐早点店加盟 早龙早餐加盟 连锁早餐加盟 早点加盟店排行榜 早餐的加盟
早点小吃加盟连锁 加盟包子 早餐的加盟 早点 加盟 早点快餐加盟店
早点加盟多少钱 早点小吃加盟网 美式早餐加盟 早餐早点店加盟 早餐餐饮加盟
早点加盟店有哪些l 小吃早点加盟 早点加盟排行榜 早餐店 加盟 早点快餐加盟店