https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/793ng0/

http://eqyoy2.lodifarm.com

http://wawg2u.yuquanled.com

http://2c2oao.npa911.com

http://qcyiug.sicsworld.com

http://c2goa2.amywc.com

http://2m2auo.yj628.com

http://2gas4u.czyinjian.com

http://ko2mqa.sdgtcs.com

http://kosgk2.heartpeas.com

http://c2gyky.crc2102.com

主流媒体 山西门户

贝尔:齐达内令我愤怒 C罗走了皇马更像个团队

时间:2018-10-22 05:39 来源:山西新闻网--山西晚报

首页 > 山西新闻网 > 新闻频道 > 体育新闻
分享到: 评论:

齐达内(左)与贝尔(中)(资料图)。

    

    山西晚报讯 在齐达内离开皇马帅位后,贝尔第一次敞开心扉,在之前威尔士队集中时,他接受《每日邮报》的专访并公开承认,对于齐祖没有安排自己在欧冠决赛首发,他内心充满了愤怒。
    “愤怒,老实说,相当愤怒,”贝尔说,“很显然,我认为我配得上决赛首发,之前我一直在进球,所以我感觉很难压抑住自己的愤怒。”在欧冠决赛前,贝尔在三场比赛中打进四球,他原以为这会赢得欧冠决赛首发的位置,但齐达内还是让他去了替补席。
    谈到欧冠决赛第一个精彩的倒勾破门(替补出场的贝尔梅开二度,让皇马3:1利物浦,成为欧冠三连冠冠军),贝尔说,一瞬间的灵感让他决定做出这个射门动作。“当时的情况下,如果你停球,会立刻遭到围堵,所以必须尝试点什么。起脚之后,我非常清楚球射向了哪里,录像里你可以看到我的头立刻转向了球运行的方向,当我踢出球的一瞬间,我清楚这个球踢得不错,身体落地的感觉则很轻,甚至根本感觉不到。”
    “比C罗对尤文的倒勾还好?这不该由我来评判!我不知道为什么这个球不在候选列表里(欧足联赛季10佳进球),我想知道谁是评委,他们大概是想被开除吧!(贝尔笑)”
    谈到让利物浦门将卡里乌斯脱手的第二个进球,贝尔说,他射门总喜欢让球旋转一些。“我总是试图给球加一点旋转,罚任意球时也一样,这样会让球更难防一些。”贝尔透露自己赛后安慰了卡里乌斯。“我只是对他说‘昂起头’,人总会犯错的,很不幸是在决赛。是的,虽然这个失误没有看起来那么糟糕,但我以为他能救到这个球的。”
    谈到C罗的离队,贝尔似乎并不遗憾,“很显然,之前有这样一个大牌球员在队里。现在情况肯定会不同的,也许会让人更放松一点,现在球队更像一个团队,大家更像一个合作的集体,而不是一个人(的球队)。”
    换帅之后,贝尔表示,新帅洛佩特吉让他感觉沟通更方便了,因为洛帅英语很好,而齐达内在队内不说英语。“显然这是有帮助的,我可以用西班牙语交流,但有时候一些细节表达不出来。”当被问到他是否认为洛佩特吉比齐达内更好时,贝尔说:“我不确定我想回答这个问题。”
    谈到是否想回英超,贝尔回答:“会有想家的时候,但我现在很享受为皇马踢球,可以拿很多冠军。”

(新体)

(责任编辑:温文)

相关链接

生活资讯
专题
视觉志/ 微信公众号:Asxsjz

“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱

视频/ 微信公众号:shitingbu
微解读

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


燕洞乡 下寮乡 黄羌林场富足园工区 一满子 吉家坊
西堤头镇芦新河村红旗道 高庙村 署地村 出气 汽车研究所
传统早餐店加盟 双合成早餐加盟 哪里有早点加盟 早点小吃店加盟 加盟早点
全国招商加盟 全球加盟网 早餐 中式早点快餐加盟 特色早点加盟店
早点加盟店排行榜 早餐加盟费用 早点加盟哪家好 早点加盟好项目 上海早点
早点来加盟 江苏早餐加盟 健康早餐店加盟 包子早点加盟 安徽早点加盟