https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

http://rfbiab.synhorn.com

http://as1yqw.zinnheini.com

http://r0nvry.mirgene.com

http://5v5tw1.yiyuan566.com

http://o2llt2.gbvh.com.cn

http://50b1ce.vectortea.com

http://b95a6q.gdhuaxi.com

http://ivs150.0731ysh.cn

http://6tfxah.fmcflagbag.com

http://yg1nv1.027scpf.com

首页 > 新闻频道 > 社会热点 > 正文

分手10天,前女友有了新恋情 他求合不成拔刀杀人

案发后乘高铁回株,刚下车就被抓

仿盛大传奇世界 我们国内的教科书上描述的不多,但他对土耳其甚至整个世界都有着不一般的影响!他是欧洲第一个赋予女性政治权利的政治家。

downLoad-20180928073430

在株洲西站,周某刚下高铁就被民警抓获 通讯员供图

21岁男子周某与女友分手,10天后他发现对方有新恋情。9月25日,心存不甘的周某跑到东莞找前女友要求复合,遭拒后拿出匕首将对方捅死。案发15小时后,乘高铁逃回株洲的周某在站台被长铁公安民警抓获。

逃跑途中写下遗书 刚下高铁就被抓

9月26日11时30分许,株洲西站派出所接东莞市公安局东城分局协查通报:25日晚9时发生一起命案,嫌疑男子周某将乘坐G542次(珠海至郑州东)列车到达株洲西站,请求协助抓捕。

接报后,派出所立即部署警力组织抓捕。12时10分,G542次停靠株洲西站4站台,周某一下车,就被等候已久的民警抓获。

被抓后,周某情绪一度崩溃,嘴里一直说着“可不可以给我判死刑”、“我为她付出了这么多,她还要折磨我”。民警在他的行李中发现了遗书。遗书中,有写给自己父母、前女友父母、朋友和警察的话,还写下了逃跑行程。

为女友花光积蓄 求复合不成痛下杀手

周某今年21岁,湖南汨罗人,一年前谈了个在上海打工的女友。为了哄女友开心,这一年来,他不但花光了积蓄还欠下了几千块钱外债。近日,他到处借钱去上海找女友,两人却吵架分手了。

让周某无法承受的是,分手10天后,对方就结交了新男友。他尝试割腕、吃安眠药等方式自杀,都没成功。

近日,周某得知前女友在东莞某地。9月25日,他借钱来到东莞找前女友,要求复合结果被拒。一怒之下,他拿出事先准备的匕首,对着前女友腹部连捅三刀。期间,前女友反抗,他便用刀敲打她的头部,之后逃离现场。周某前女友因抢救无效,于26日凌晨2时死亡。

目前,周某已被移交给东莞警方进一步调查。  

(株洲晚报记者 肖蓉 通讯员 蔡艺芹 谭湘琴)

欢迎关注“株洲新闻网”公众号

欢迎关注“株洲发布”公众号

责任编辑:寻慧蓉
0

主管:中共株洲市委宣传部 株洲日报社 | 株洲新闻网版权所有
地址:湖南省株洲市天元区新闻路18号 在线咨询Q Q:技术QQ咨询 湘公网安备 43021102000088号 湘ICP备12009507号
株洲新闻网常年法律顾问:湖南德信律师事务所主任,湖南省首届优秀青年律师 石爱莲 电话:0731-28214858

金钟河大街随园公寓 惠新西街 殷家林 康美镇 永东乡
靖江路义江里 雪乡 浣花路 下官道 贺家土街道
清美早餐加盟 大华早点怎么加盟 学生早餐加盟 早餐加盟店 四川特色早点加盟
中式早点加盟 早餐店加盟哪家好 北京早餐加盟 上海早餐加盟 早点快餐加盟店
连锁早餐加盟 早餐加盟网 双合成早餐加盟 品牌早点加盟 健康早餐店加盟
北京早点加盟 全国连锁加盟 早饭加盟 流动早餐加盟 特色早点小吃加盟店