https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

http://dvdyco.zdingjian.com

http://hzxkyf.herb6.com

http://jh1fev.whylg.com

http://jruz55.sxtljt.com

http://bfxn9u.dsstrc.com

http://ucf5xe.mscnc.net

http://hqsk56.dnfsfkfw.com

http://khpt6q.nikandgo.com

http://objnb5.gbvh.com.cn

http://0xkjnz.zghaibin.com

新华网 正文
“山竹”过后 女子朋友圈自筹千元为市政人员点外卖
2018-10-20 07:36:12 来源: 北京青年报
关注新华网
微博
Qzone
评论
图集

 原标题:“山竹”过后 女子为市政人员点外卖

 朋友圈自筹千元 在深圳4个区多家餐厅下单 分发给清理路面的环卫工人和警察

 “麻烦您把这些食品配送给周围的环卫工和警察,不用送到指定地点!”台风“山竹”登陆深圳的第二天,一位女教师匿名在深圳的4个区的多家餐厅下单,订了足够100人吃的外卖,要求外卖小哥分发给路边工作的环卫工人和警察。北京青年报记者了解到,这些点餐的钱大多来自女教师朋友圈的筹款。负责配送的外卖小哥表示,收到外卖的环卫工人十分惊喜。

 快餐店

 多家餐厅接到特殊外卖订单

 9月17日10时22分,深圳某面点连锁店福田区的一家分店接到了一份特别的外卖订单,订单显示下单人何女士,叉烧包和小米粥各25份。“当时接到这个订单很震惊,居然有这么多份!”当天店里值班的店员小刘告诉北青报记者。而更出乎她意料的是,这份订单还有一串很长的备注:“麻烦您把这些食品配送给周围的环卫工和警察,不用送到指定地点!亲爱的外卖小哥,麻烦您把这些食品配送给周围的环卫工和警察,您也吃一份,不用配送到指定地点!辛苦了!”

 “9月16日台风‘山竹’登陆深圳,到处一片狼藉,路上有很多清理树枝树叶的环卫工人和警察,看到这样一份订单觉得很暖心。”小刘告诉北青报记者。

 谁知刚过了一个多小时,店内又接到一份外卖订单,下单的人依然是此前的何女士,这次订单要的是牛肉粉条饼和南瓜粥共10份,备注跟上一单相同。怀着对何女士的好奇,小刘在安排员工打包食物配送出去的同时,将这些订单拍下来发到了朋友圈。

 实际上,在9月17日的上午接到何女士订单的餐饮店不止这一家。11时49分,该面点连锁店的南山区的一家分店也接到了何女士的订单,要了叉烧包、梅菜酱肉包、南瓜粥各10份。店内领班小吴告诉北青报记者,订单的备注让她非常感动,她迅速安排把食物打包好配送出去。“我们店是快餐店,食物都是提前准备好的,所以打包配送都很快。”

 发起人

 点餐钱主要来自朋友圈筹款

 昨天上午,北青报记者辗转联系到了这位神秘点餐人何女士。何女士表示,自己是深圳盐田外国语小学的一名班主任。“9月17日早上,天已经放晴了,但是学校还没有复学。我本来想自己点个外卖,突然想到现在外面被‘山竹’吹得一片狼藉,肯定有很多忙到没空吃饭的市政工作人员在收拾‘残局’,所以决定先给他们点上外卖。”

 “我当时考虑了挺久点什么、怎么送,后来想到那家面点店每份吃的都是独立包装,还有很多分店,外卖小哥方便配送,户外工作也方便吃。”17日上午,何女士自掏腰包在这家面点店的两家分店分别下单订了外卖,每单100多元。

 下单后的何女士突然想到,自己其实可以发动更多人的力量来做这件事,所以就在朋友圈发了10元的收款码,开始募捐。“当时我丈夫说我是老师,不应该做这种跟钱沾边的事,容易被人误会,但是我没想那么多,还是坚持筹款。”

 在短短几个小时内,何女士就筹集到了1060元。“加上我自己一开始点单花的300多元,我一共在深圳4个区的六七家店下单,订了足够100人吃的外卖。”

 何女士告诉北青报记者,自己点外卖的时候收货地址都选在餐厅附近,全靠备注告诉外卖小哥送给沿路的市政工作人员。“我也没有打电话过去问送到了没,我觉得主要是基于互相的信任吧。后来倒是有好几个外卖小哥给我打电话说送出去了,我让他们自己也吃点,他们都拒绝了。”

 配送员

 绿化工人们接餐时很惊喜

 昨天下午,北青报记者联系上了其中一位参与这些“爱心”外卖配送的骑手小邱。小邱表示,这是自己第一次遇到这种“爱心”外卖单,“之前在新闻里见过,没想到自己也能碰上,觉得挺感动的,能参与也很开心。”

 “我负责送的是10份‘南瓜粥叉烧包’套餐。”小邱说,接单后,他选择了在面点店附近进行派发。“‘山竹’台风过后,路边不少树枝、广告牌掉了一地,很多绿化工人都在清理断枝,还有消防和公安的工作人员。”据小邱介绍,消防人员和公安民警都要求将外卖让给绿化工人们。

 “他们拿到外卖都很惊喜。有个工人说,他们8点左右就开始上班,有些人早餐都没顾上吃,吃上我送过去的外卖都已经快1点了。”小邱表示,虽然备注里注明了他也可以吃一份,但是他选择了不吃。“还是应该留给更需要的人。”(记者 李涛 实习生 李卓雅 向连)

+1
【纠错】 责任编辑: 王頔
相关新闻
新闻评论
加载更多
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
山东:巨幅剪纸喜迎丰收节
秋茶飘香大瑶山
秋茶飘香大瑶山
云南广南:金秋田野稻谷丰收
云南广南:金秋田野稻谷丰收
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕
2018国际数字经济博览会在石家庄开幕

?
010020020130000000000000011107681123462465
团河村 中臣花园 浙江桐乡市石门镇 南鲁集镇 东方大学城高尔夫球场
项家村 金源太阳城 余干 南昌市朝阳农场 兵团农五师九十团场
加盟早点车 早餐店 加盟 早餐豆腐脑加盟 豆浆早餐加盟 哪家早点加盟好
早点粥加盟 东北早餐加盟 包子早点加盟 哪里有早点加盟 书店加盟
早点加盟店有哪些l 早餐行业加盟 亿家乐早餐加盟 早餐馅饼加盟 营养粥加盟
早点加盟店10大品牌 早点加盟品牌 爱心早餐加盟 陕西早点加盟 上海早点