https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

http://omecw0.cpalginet.com

http://4e0dft.jsrszm.com

http://ge5og6.yushangcai.com

http://jnzpoa.cnyslp.cc

http://dvionp.tgltour.com

http://wemclo.appsti.com

http://hpxz6s.cnyslp.cc

http://z5sf5d.cnguangtai.com

http://zrunrt.jisusj.com

http://ge0yly.phlfux.com

加载中…
正文 字体大小:

波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

(2018-10-21 10:00:41)
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

亚伊采(JAJCE)位于波黑中部,在普里瓦河(Pliva)和弗尔巴斯河(Vrbas)交汇处,被认为是波黑最美的城市之一。亚伊采历史上几经战火历经沧桑,经历过许多王朝和诸如罗马帝国奥斯曼帝国奥匈帝国的统治,至今这个城市里还保留着不同历史时期的各种遗迹。亚伊采首次在历史资料中被提及是在14世纪末,后来成为波斯尼亚王国一诸侯的王城,在波斯尼亚王国覆灭前夕更是王国都城,波斯尼亚最后一任国王在此被土耳其人杀害。二战期间的2018-10-21和30日,南斯拉夫反法西斯人民解放委员会(AVNOJ)第二次会议在亚伊采举行,会议上通过决议,宣布南斯拉夫是各民族平等的国家,这一天后来成为南斯拉夫共和国日。

亚伊采不仅有丰富的历史,它也是欧洲唯一一座市中心有瀑布的城市,普里瓦河形成30米落差的一道瀑布汇入弗尔巴斯河,成为亚伊采的风景明信片。站在公路上的观景台,可以看到瀑布上方是亚伊采的老城区,下方圆形的观景台被弗尔巴斯河环绕,大自然与人文风景在这里完美统一。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

亚伊采很让我想起克罗地亚的拉斯托克,一个坐落在瀑布上的小村庄。两个地方距离200公里,地质地貌都很像,都是在两条河交汇时由于地理落差形成的瀑布。拉斯托克是分布很广形成几十条大小不一的瀑布群,而亚伊采的就是一条30米高的大瀑布,各有各的风采。拉斯托克的博文请见《拉斯托克-瀑布上的童话世界(克罗地亚)》
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

拉近镜头看看,瀑布下的水池清澈透明折射着太阳的光线好像翡翠玛瑙一样碧绿幽深。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 
沿着公路一路下行,就到了观景台的收费处,在这里水声滔天,浓荫掩映下左前方是大瀑布,而右手边弗尔巴斯河涓涓流过。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 
 
观景台看到的瀑布大概有50米宽,一条宽大的白练悬挂在悬崖上,凌厉的水汽扑面而来,极有气势。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城
 

由于亚伊采的普里瓦瀑布相当有名,交通方便,有不少慕名而来的游客。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 

亚伊采与普里瓦瀑布是巴尔干地区著名的风景,这里的瀑布奇景曾多次被选用在南斯拉夫的货币上
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 

每年夏天,亚伊采都会举行瀑布跳水国际大赛,参赛者从瀑布上方纵身一跳,尽显勇士风采。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

从观景台走到瀑布的上方来,普里瓦河水色清幽如同玉带一样围绕着古城。想必在古代就是天然的护城河。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 
弗尔巴斯河上有一个步行桥直通亚伊采的老城区,可以清晰的看见古城山顶上的军事要塞和钟楼依山而建,很有层次。这张照片是第二天早晨补拍的,因为头一天桥上人太多!
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

从桥上下来看瀑布上游,设有拦水坝形成天然游泳池。我站在河边,心里对游泳的人羡慕万分,能想象得出的舒适与清凉感,只是小心不要被水流冲走,从瀑布那里冲下来有30多米呢!。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城
 

亚伊采有一南一北两个城门,实行单行道,机动车只能南门进北门出。波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

进城后回头看南门的城门上有一家餐馆经营波黑传统菜肴,就是白墙外挂花篮的建筑。在这里尝试了波黑国菜Čevapi,价廉物美,严重推荐。波黑美食很大程度上受奥斯曼土耳其时期影响,这个历史上被土耳其武力征服400多年的国家,饮食起居各个方面都能看到土耳其的影子。   
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

沿着主路走,几百米外就是亚伊采的北门。亚伊采建于14世纪,在当时是波斯尼亚王国的首都。整个城市就是一个军事要塞,两个城门与山上的要塞和瞭望塔之间都有城墙连接。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 
北门外的街道看起来也是有相当历史。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

在北门外再拍一下城门,回来看照片才发现把左边面包房的菜单牌子照了下来。巴尔干地区都有这样的馅饼叫Borek,最早由土耳其人发明,后流传到巴尔干半岛成了当地特色美食。Borek是用油酥皮制作的馅饼,有肉,奶酪或菠菜不同的馅。新鲜出炉的肉馅饼好吃的不得了,当然热量也高,吃一个到中午都不会饿,回悉尼后我仍然念念不忘。当地人都说如果没有吃过BOREK,就不算到过波黑。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城


从南门沿着坡路一直上行,就看到圣玛丽教堂与圣卢克钟楼的遗址。教堂最早的历史追溯到十二世纪,1461年11月,最后一位波斯尼亚国王斯捷潘托马塞维奇(Stjepan Tomasevic)在这里被教皇Pius二世加冕。从那时起,亚伊采成为波斯尼亚王国的首都。奥斯曼帝国时期,教堂被改造成一座以苏丹苏莱曼二世命名的清真寺。此后数百年间,清真寺多次遭遇大火,1832年的一场大火之后就仅剩外墙了。该建筑在1892年奥匈帝国时期就被宣布为文化遗产。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 

波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

圣卢克的钟楼位于圣玛丽教堂北侧。该塔反映了晚期哥特式建筑与文艺复兴时期的风格,并且是巴尔干地区唯一保存完好的中世纪钟楼。塔高约10米,在塔楼内部可以观察到四面的动向,在当时是城市防御系统不可或缺的一部分。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城


巴尔干地区是东正教、天主教和伊斯兰教三教鼎立之地,在波黑旅行,发现这里信仰伊斯兰教的比例不小。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 

坡路一直走到最高处的尽头就是亚伊采堡垒,城堡入口旁边有一道城门,上面刻有波斯尼亚王国统治家族Kotromanić的家族纹章,这是波黑仅存完好的中世纪皇家城门。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城


买票进古堡后回头看入口大门在低处,这样更利于防守。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

亚伊采的堡垒面积不算大,占据着海拔470米的山头上,是制高点,四周有城墙环绕,是看风景的好地方。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城


亚伊采堡垒建于13世纪到14世纪中叶,在以后的岁月中也多次修缮。堡垒北面和西面有两排完整的城墙,各有两个瞭望塔。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城


波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

城堡内最明显的建筑是一个建于18世纪末建成的弹药库。亚伊采作为波斯尼亚的王城时,城堡是供皇室居住的。只是现在踪迹全无,只有入口处的徽章显示着这一段历史。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城


波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城
 
在城墙上四下环顾,亚伊采坐落在山谷之中,被群山环抱,有着优美的乡村风光。红色屋顶错落有致的散落在绿色山坡上,蓝天白云下非常的赏心悦目。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城


波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城


山下的一段城墙和瞭望塔成功的引起了我的注意,决定傍晚的时候走一走。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 
从城堡出来,在古城转转。山上的堡垒通过城墙与其他军事防御设施连接,这个巨大的圆塔是炮台。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 
观察站下方的甬道,在古时是有门把敌人隔绝在外的。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

离圣玛丽教堂遗址不远,有一个不起眼的石屋,这是地下教堂(Catacombs)的入口。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 
地下教堂完全是在一块岩石里挖出来的,建于14世纪末15世纪初,是当时的波斯尼亚王国诸侯Hrvoje Vukčić Hrvatinić下令建造的,欲作为Hrvatinić王室的坟墓。地下教堂有两层,第一层是有着哥特式的穹顶,内部空空如也。可惜现在的石壁上刻满了游客到此一游的涂鸦,波黑在文物保护上还有很长的路要走。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 

教堂的最下层好像洞穴一般,面积狭小,中间的石板上是镂空的十字架石刻与左右两边的新月和太阳,象征死亡和新生。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城


亚伊采古城不大,最瞩目的建筑就是艾斯玛清真寺(Esma Sultana Mosque),它建成于1750年,是奥斯曼帝国统治时期最著名最美的清真寺之一。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

清真寺得名于波斯尼亚帕夏Mehmed Muhsinović的妻子艾斯玛(Esma)。据说艾斯玛病了,占星学家预测,只要她捐钱建造三座建筑病就能好,于是艾斯玛就捐出她的首饰,建造了两座在弗尔巴斯河上的桥和这座以她 名字命名的清真寺。清真寺在波黑战争期间的1993年完全被毁,目前看到的是2003-10年间重建的。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 
骑在爸爸身上的小男孩好幸福!
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

亚伊采有一些乌木坡形屋顶的老建筑,看着古香古色,屋顶很陡,是典型的奥斯曼帝国时期建筑风格。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 

波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城   
在城北附近的​亚伊采画廊也是乌木坡形屋顶的建筑,看着有些年头了。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

傍晚的时候气候凉爽了很多,决定去城北的瞭望台看看。在这里仰视山顶上白天刚刚去过的堡垒,威严耸立。看似有道城墙通到瞭望台,其实不然,别问我怎么知道的。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城


城外远处山坡上有一片密密麻麻的白色墓碑,是波黑战争中牺牲者的墓地,看着触目惊心。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城


山谷里风光旖旎,夕阳余晖下色彩浓重犹如油画一般。无论城墙内外,最显眼的建筑就是清真寺细长高大的宣礼塔。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城 
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

尤其城内的宣礼塔在周围乌木屋顶的映衬下格外秀气。
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

   
从城墙下来偶遇一只目光忧郁的“希特勒”猫:)
波黑亚伊采-坐落在瀑布上的美丽古城

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到:
  

新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

新浪公司 版权所有

萌早湖 塘家湾 辕门桥 梅清 北渔
金门 潘岱 垞城街道 邵福寺 东尖
范征早餐加盟 北京早点加盟 全国招商加盟 早餐 品牌早点加盟
早点加盟网 早点加盟商 上海早点加盟店 绝味加盟 早点加盟车
健康早餐加盟 早餐类加盟 小吃早点加盟 早餐馅饼加盟 我想加盟早点
早点加盟网 双合成早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟费 早餐免费加盟 健康早餐加盟