https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

http://wyf1sa.gdhuaxi.com

http://9nqerj.pbmoda.com

http://byw6vx.majalive.com

http://6z0ohu.027scpf.com

http://vxlqom.hbstbp.com

http://qipldw.gdhuaxi.com

http://sln1kn.ningyujun.com

http://pdkyqo.xxkmst.com

http://0rt09t.mpgdzs.com

http://51hbog.hzltjz.com

当前位置:经济频道首页 > 经济要闻 > 正文

前模特出书称这一行低收入更普遍,成千上万的失败者被掩盖了

2018-10-22 16:18:55    第一财经  参与评论()人

时装模特是对从业者外貌要求最严苛的行当了。因为做过多年模特,阿什利?米尔斯(Ashley Mears)谙熟经纪人的选择标准:“年轻、白皮肤、健康的牙齿和对称的五官,至少要有1.75米的身高,三围接近34、24、34。男模要有1.83~1.90米高,腰围在32,胸围在39~40之间。”不过,通过《美丽的标价》一书,米尔斯告诉人们的,却不是天赋的美貌有多重要,而恰恰是它有多“不重要”。当模特的身体进入商业系统,“美”便不再聚焦于他们自身。对美的定价权,分散在复杂的社会网络中。

前模特出书称这一行低收入更普遍,成千上万的失败者被掩盖了

计划写《美丽的标价》时,23岁的米尔斯还是纽约大学社会学研究院的新生,也是一位“退役”的“老模特”。一天,她正在曼哈顿一家星巴克看书,一个模特星探与她攀谈起来,强烈建议她加入他的经纪公司。米尔斯还记得,他用“很酷”、“纽约范儿”来形容她“很好的外形”。星探一番口吐莲花后,米尔斯决定重新登上T台,不单为走秀,也为了做社会调查,完成学位论文。这意味着,她要在做田野调查的同时,奋力节食,以礼貌与热情讨人喜欢,保持一个“靠外貌吃饭的审美劳动者的出色和风度”。

前模特出书称这一行低收入更普遍,成千上万的失败者被掩盖了

兼为局内人和观察者的几年中,米尔斯以大量访谈和亲身经历解释了这个行当的商业逻辑。在她看来,时尚界与艺术界有相似之处:“天赋是艺术品制作的一部分,但不应该是全部。”同样,模特的身体被标上怎样的价格,也不完全取决于模特本身,而是一个庞大的行业机制运转的结果。书中有一个例子或许可以对此稍做说明。米尔斯观察到,经纪人们对模特的喜好取决于他们的服务对象。商业经纪人更偏爱公式化的、经典的、安全的外形;服装陈列室经纪人想要的是精准至4~8码的身材;媒体类经纪人则要那种时髦的、新的、难以用语言描述的特点,他们不仅要漂亮,还要“很有意思”。

相关报道:

   

  相关新闻

  大庸 丹竹坑 卫国道室 环本农场 徐州市矿山路小学
  角美镇 星辉三路 黄南藏族自治州 小七戈庄 红军街道
  清真早餐加盟 四川特色早点加盟 移动早餐加盟 天津早点小吃培训加盟 早点加盟店有哪些l
  雄州早餐加盟 早餐加盟好项目 天津早餐加盟 小投资加盟店 舒心早餐加盟
  早点快餐店加盟 江苏早餐加盟 早餐餐饮加盟 早餐店加盟 早点铺加盟
  我想加盟早点 早餐馅饼加盟 早点来早餐加盟 连锁早餐加盟 山东早餐加盟