https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

http://gest4c.2688touzi.com

http://2su7um.1532hz.com

http://tsmzzr.289report.com

http://wzkcc4.gpbhatia.com

http://ab2l2r.mirgene.com

http://c4lcz7.ganghuagas.com

http://hgwqqh.yushangcai.com

http://ljzore.magnetsh.com

http://5top4r.ado2015.com

http://4iupne.etregis.com

当前位置 > 首页 > 聚焦

北京江苏两地严查假冒阳澄湖大闸蟹

发布时间:2018-10-21 10:19:38 | 来源: 新京报 | 作者:李明 戴轩
1.76合击 调查后,南昌市公交运输集团回应,目前张贴的标语已经清除,系刚上岗一月不到的驾驶员私自张贴,未汇报车队。

昨日,丰台工商执法人员来到京深海鲜市场对售卖大闸蟹及相关包装的商户进行检查,其中两商户因售假被查处,下一步丰台工商将对多家批发市场展开“大闸蟹”专项检查。丰台工商供图

■ “假阳澄湖大闸蟹:外地蟹贴标价翻十倍”追踪

金秋品蟹正当时,但新京报记者近日调查发现,不管是作为阳澄湖大闸蟹产地的苏州,还是作为消费市场之一的北京,多家水产市场、商超、专卖店甚至大闸蟹协会理事单位,涉及将兴化蟹、高淳蟹贴牌,当做阳澄湖大闸蟹售卖。

昨日,丰台区工商部门对报道提及的京深海鲜市场进行了专项检查。现场查处一家涉嫌售假的商户,并责令关停一家销售仿冒阳澄湖大闸蟹包装盒、蟹扣的商户。此外,苏州市相城区市场监管局对一家涉假的水产公司立案调查,还在多个水产市场内查获4万余个假冒的阳澄湖大闸蟹蟹扣。

假防伪扣泛滥致大闸蟹市场真假难辨,有专家指出,官方发布的防伪扣应有相关配套的法律法规做保障,才能规范市场。

丰台工商开展“大闸蟹”专项检查

北京大红门京深海鲜市场内,记者发现多家阳澄湖大闸蟹的专营店涉嫌售假,在店内为大闸蟹戴上非官方认证的防伪蟹扣后,以阳澄湖大闸蟹的名义销售。此外,该市场还有商户提供蟹扣、礼盒的一条龙假冒包装服务。

对此,丰台区工商执法人员近日对京深海鲜市场进行了专项检查。

此次行动重点检查了市场内6户经营销售阳澄湖大闸蟹的商户,现场发现1户涉嫌销售假冒阳澄湖大闸蟹的商户,工商执法人员对其捆绑闸蟹的蟹扣予以没收,责令其商品立即下架,停止侵权行为,到工商部门接受处理。

此外,执法人员还对3户经营水产工具的商户进行了执法检查,现场责令市场对1户销售仿冒阳澄湖大闸蟹包装盒、蟹扣的商户关停。下一步工商分局将对2户问题商户和市场主办单位开展进一步的调查处理。此外,丰台工商部门将开展“大闸蟹”专项检查,扩大专项检查范围,以新发地、岳各庄、京深等批发市场为重点,增强执法力量、频次,杜绝侵犯“阳澄湖”注册商标及过度包装的大闸蟹上市销售,维护消费者权益。

苏州售假理事单位被立案调查

针对新京报关于苏州阳澄湖“贴标蟹”的报道,苏州市相城区市监局近日也展开核查。

据苏州市相城区委宣传部通报,9月25日上午,区市监局执法人员对报道中涉及的相城区阳澄湖镇家乡水产有限公司进行现场检查,发现该公司存在以“兴化蟹”、“高淳蟹”等外地蟹冒充阳澄湖大闸蟹进行销售的情况,并且该公司在所销售的大闸蟹上使用的是企业自己定制的蟹扣。

目前,区市监局已对该公司进行立案调查。

当天下午,执法人员还先后来到消泾大闸蟹水产交易市场以及凤阳路大闸蟹交易市场,对市场内正在经营的42家大闸蟹经营户逐一进行检查,并现场查获假冒阳澄湖大闸蟹蟹扣4万余个。

通报称,为进一步规范商户经营行为,执法人员向经营户发放了《关于规范销售阳澄湖大闸蟹的行政提示书》,同时向经营户详细列举了以“外地蟹”冒充阳澄湖大闸蟹、在阳澄湖大闸蟹上违法使用自制公司蟹扣等8种违法行为。

当地市监局将加大全区阳澄湖大闸蟹交易市场及农家乐巡查力度,加大对规模较大、直接面对消费者的蟹业经营户的检查力度。同时,会同行业协会,对协会会员单位进行行政指导,发布行政提示,引导行业自律,做好源头监管。

解读

阳澄湖大闸蟹真假蟹扣之困

市场多种蟹扣如何辨真假?

蟹扣,是阳澄湖大闸蟹携带的一种特有标识。早在2006年前后,苏州市质监局成立的阳澄湖大闸蟹地理标志产品保护管理委员会办公室(简称阳澄湖大闸蟹保护办)就开始为正宗阳澄湖大闸蟹设计发放防伪蟹扣,以此来规范市场。

随着阳澄湖大闸蟹品牌影响力的扩张,越来越多的蟹商开始自制甚至仿制蟹扣,以假乱真,市场上开始涌现各式各样的假蟹扣,给消费者辨别真假带来不小的难题。

在对京深海鲜市场的检查中,丰台工商部门发现来自于苏州阳澄湖地区、昆山阳澄湖地区以及江苏、安徽等地大闸蟹所配套的蟹扣五花八门,有产地政府部门、蟹业协会也有各个企业制作佩戴的,如何辨别是否正宗的“阳澄湖大闸蟹”难度较大。

对此,上述保护办的工作人员刘峰(化名)表示,2006年前后,为了保护特色产品打造品牌,该办公室为阳澄湖大闸蟹申请使用了地理标志产品的防伪蟹扣,每年捕捞期开始发放,发放数量跟捕捞量相持平。

他介绍,每年阳澄湖大闸蟹开捕前,该部门就会按照预计产量做好蟹扣,捕捞上岸后,就会安排专人在现场发放。也就是说,正宗的阳澄湖大闸蟹出水就已戴上这款官方蟹扣了,“这是目前唯一的官方防伪蟹扣,除此之外的任何蟹扣我们都不认可,甚至可以以假冒产品论。”

刘峰介绍,为了防止假冒,官方防伪蟹扣每年都会更换设计和防伪技术,今年9月21日开湖捕蟹,2018版阳澄湖大闸蟹防伪专用标识也正式发放启用。

真假蟹扣背后的利益之争

阳澄湖大闸蟹戴扣的传统至今已有10余年,凭扣辨别真假也成了消费者挑选时的习惯。刘峰称,近年来,很多蟹商看到其中商机,便开始使用假冒蟹扣,大批贴标的阳澄湖大闸蟹进入市场。

一组数据印证了这个说法。据媒体报道,2017年阳澄湖大闸蟹产量不足2000吨,而市场上以该名义售出的大闸蟹却高达2万吨。而刘峰透露,今年阳澄湖缩减养殖面积后,预计产量仅有1300吨,保护办也针对这个数据制作了八百多万只蟹扣,算上渔民捕捞等超额产量,今年大概会发放1100万只左右。这远远小于目前的阳澄湖大闸蟹的市场规模,也就意味着,会有更大的假冒市场。

近日,新京报记者探访北京市区近10家专营店和商超发现,仅有一家佩戴官方蟹扣,其余均为假冒。假冒成本也低,在京深海鲜市场,几毛钱一只的假蟹扣,十多元一套的礼盒可轻松买到。

官方蟹扣并非免费发放,会按每只3毛到5毛的成本价向商家收取。而据北京一名阳澄湖大闸蟹的品牌经销商透露,也有阳澄湖大闸蟹协会制作蟹扣卖给企业,售价甚至高达2元一只,这也引起企业的反感,很多企业开始使用自制蟹扣。“自己有养殖基地的品牌商并不愿意买扣,这样反而给那些不是阳澄湖产的螃蟹一个可钻的漏洞。”

刘峰对这种情况表示无奈。他称,假扣的背后大多是假冒的阳澄湖大闸蟹,这是困扰保护办多年的难题,一直严打却难见成效。

品牌保护的监管困境

官方蟹扣、协会蟹扣、自制蟹扣,混乱的市场暴露出阳澄湖大闸蟹的监管困境。

刘峰介绍,目前,作为官方管理部门的阳澄湖大闸蟹保护办仅对苏州本地市场有管辖能力,而外地市场就得靠当地市场监管部门配合。

除了官方机构,协会自律也是蟹企的一种管理方式。据苏州市阳澄湖大闸蟹协会相关负责人介绍,按照该协会自律公约要求,会员单位都要在指定场所佩戴官方蟹扣,然后才能出售。然而记者调查发现,该协会理事单位企业也涉嫌使用假扣并销售假冒产品。对此,上述负责人表示,阳澄湖大闸蟹市场太大,不排除有企业为了扩展市场出此下策,但协会并没有执法权,管理起来也有难度。

对此,北京丰台区工商部门建议,大闸蟹生产产地应加强上市前规范管理,尤其是“阳澄湖大闸蟹”这类具有地理标志产品,更应规范生产销售标准和流程,对授权的理事单位和经销商加强后续销售管理,规范其经营行为,并加大与销售地政府及相关监管部门的合作,切实保护消费者权益。

中国渔业协会原生水生物及水域生态专业委员会主任委员周卓诚表示,官方发布防伪扣是为了规范市场,但是很显然,这个目的还没有达到。他认为,官方防伪蟹扣应有相关配套的法律法规,让其具备法律效力,才能更好地规范市场。(记者 李明 戴轩)

责任编辑:陈思

第六届中国好鲜奶·新鲜盛典召...大会聚焦低温产业以技术驱动产业变革的发展方向。【详情】

528中国宝宝日 告别隐形失...飞鹤等20余家单位倡议设立“中国宝宝日”。【详情】

新时代 新春糖 第98届全国...3月22日起,第98届全国糖酒商品交易会在成都举行。【详情】

2016中食协高研班暨品牌委...中食协品牌战略工作委员会成立大会在邛崃举行【详情】

友情链接:

中华人民共和国农业农村部 | 国家市场监督管理总局 | 新华网食品 | 中国经济网食品 | 人民网食品 | 央视网美食 | 光明网食品 | 全国糖酒商品交易会 |

关于我们ABOUT US

中国网食品频道坚持“给你一个真实的中国”的永恒追求,融合各地民族风俗、地方特产,延伸至整个食品行业,展示中国食品丰富性、多元性,搭建中国食品展示平台。

联系方式CONTACT WAY

新闻热线:010-88564110

投诉建议:010-88564110
电子邮箱:

foodchina01@126.com

版权说明COPYRIGHT NOTICE

本网所有内容,凡注明”来源:中国网食品”的图片,版权均属中国互联网新闻中心所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载。

麓天路 内蒙古电力学校 东坛根 文坪乡 建水
寨韩平村委会 娄集村委会 白鹤憩园 南新园社区 蔡家会镇
早点加盟店排行榜 正宗早点加盟 早点工程加盟 加盟早点 新尚早餐加盟
上海早点加盟 娘家早点车怎么加盟 特许加盟 灯饰加盟 自助早餐加盟
娘家早餐加盟 早餐加盟店 早点快餐加盟店 中式早点快餐加盟 早餐加盟开店
早餐加盟网 早餐加盟排行榜 全国招商加盟 早点快餐加盟 北京早餐车加盟