https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

http://xv73r3.shiyuwenhua.com

http://mhkihv.ahrixin.com

http://755g0f.quxieren.com

http://olztqb.nikandgo.com

http://ezl2zq.aotuwei.com

http://hco05p.fygame.net

http://qnbcz1.zdingjian.com

http://iesay2.npa911.com

http://s0tunw.junkzappa.com

http://z2bmjr.eheeyf.com

您当前的位置是: 首页» 机关学院»

相关新闻

胡海泉率团出访成果丰硕

作者:赵海军 聂玉芳 文章来源:理工学院 更新时间:2018-10-22

  9月16-22日,应英国伦敦城市大学、切斯特大学、剑桥大学、牛津大学及爱尔兰都伯林理工大学的邀请,我校党委常委、副校长胡海泉率团对以上高校进行了访问。

  胡海泉一行首先访问了剑桥大学,考察了卡文迪许实验室和材料科学与冶金系,并就人才交流、实验室建设、科研合作及项目联合申报等方面进行了深入讨论,达成了初步合作意向。

  在切斯特大学,代表团一行与切斯特大学校长Tim Wheeler教授、国际中心主任Jonathan Pritchard先生、材料与工程学院院长Garphield Southall教授、商学院院长Phil Harris教授、商学院国际项目部主任杨森先生及商学院中国中心高级顾问梁慧女士进行了座谈。Wheeler校长详细介绍了切斯特大学的办学历史、院系结构及学科发展,双方就未来具体合作方向及领域进行了深入探讨。胡海泉还提议设立双方“大学日”,并签署了博士联合培养项目及科研合作备忘录。基于此备忘录,双方决定尽快启动本科生、研究生交流及联合培养博士生项目。

  

  在牛津大学,代表团一行考察了物理系实验室及新建成的用于实验和理论研究的比克劳夫特研究中心,并与物理系王炳俊博士就实验室管理及文化建设、科研合作、人才交流等方面进行了深入交流,达成了合作意向。

  在伦敦城市大学,代表团一行与研究生院院长Ken Grattan教授、电子与电子工程系Azizur Rahman教授、院长Sanowar Khan教授进行了座谈。双方就联合培养博士项目模式及在光纤器件等领域的科技开发合作等进行了详细磋商,并签署了合作备忘录。Grattan教授建议采用“1+3”或“2+2”等形式开展博士联合培养项目。双方还就新型光纤激光器、高功率固体激光器领域的合作研究进行了磋商,达成了合作意向。

  

  最后,代表团一行访问了都伯林理工大学,与国际合作部主任吴兵教授、物理学院院长助理Siobhan Daly博士就物理信息、电子工程等拟合作培养博士专业的培养方案、课程设置、学生选拔及奖学金设置等事项进行了详细磋商,并就光纤激光器、高功率固体激光器、纳米材料、太阳能电池等领域的合作研究进行了深入探讨,达成了合作意向。期间,代表团还看望了我校在都伯林理工大学的5名联合培养学生。

  

  访问期间,代表团一行圆满完成了既定出访任务,取得了丰硕成果,推动了我校与国外高校在联合培养博士生及光电信息领域的科研合作与交流,进一步提升了我校国际化办学水平。

(审稿 王文军)

四合敖包 双龙南里 洪蓝镇 夹江县 虬江街道
福绵镇 喜鹊桥 九龙县 白沙堆 庆丰路
天津早点加盟 五芳斋早餐加盟 早点加盟连锁店 营养粥加盟 网吧加盟
范征早餐加盟 加盟早点店 我想加盟早点 早餐亭加盟 加盟早点店
双合成早餐加盟 早餐餐饮加盟 早餐餐饮加盟 上海早点加盟店 早点小吃加盟连锁
天津早餐加盟 春光早餐加盟 早餐豆腐脑加盟 移动早点加盟 早点招聘