https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

http://d8nk9o.shiyuwenhua.com

http://qyv5kn.ado2015.com

http://pifphp.0731ysh.cn

http://ajgf6d.tssbsi.com

http://tc5hpx.suvichebq.com

http://qegnfd.crc2102.com

http://phamuc.ado2015.com

http://i55giw.glyphiqa.com

http://dpdror.auctocon.com

http://d1laxv.jyzpsh.com

注册

南京交警推广电子驾驶证遇尴尬 执法交警回复不知道

新开奇迹发布网 要提升党内监督技术性,推进政党的技术治理。


来源:荔枝网

出门没带驾照,遇上交警叔叔查验怎么办?从今年1月1号起,南京交管部门正式启用“电子驾驶证”。按道理说,申领电子驾照后,再也不会遭遇忘带驾照被罚这样的尴尬了。但是最近,南京市民张先生在出示电子驾驶证后,依旧因为没带纸质证件被执勤交警罚款了。执法警官表示不知道有电子驾驶证的存在。南京交管部门推广电子驾驶证为何会遭遇这样的尴尬?

出门没带驾照,遇上交警叔叔查验怎么办?从今年1月1号起,南京交管部门正式启用“电子驾驶证”。按道理说,申领电子驾照后,再也不会遭遇忘带驾照被罚这样的尴尬了。但是最近,南京市民张先生在出示电子驾驶证后,依旧因为没带纸质证件被执勤交警罚款了。执法警官表示不知道有电子驾驶证的存在。南京交管部门推广电子驾驶证为何会遭遇这样的尴尬?

南京交警官方微信今年1月4号推送的使用电子驾驶证的宣传

今年1月1号起,南京交警部门正式推出电子驾驶证业务。根据公安部门的宣传材料显示,驾驶人在处理简易交通事故、交警证件查验和部分现场违法查处时,使用电子驾驶证就可以现场进行处理。这个重大利好在推出之初,在南京的各大媒体以及“南京交警”官方微信都进行了发布。南京市民张先生也申领了电子驾驶证,但是9月16号夜间十一点左右,他驾车回家,在南京江北新区江山路被交警查验证件,还是因为没带驾驶证被处罚了。张先生说,查验证件的交警告诉他,不知道有这个东西,没带驾驶证就要罚款。

张先生的电子驾驶证

张先生到家后查询到,因为没有携带纸质的驾驶证和行驶证,自己被处以记两分、罚款一百的处罚。9月17号,他赶到江北新区公安分局交通警察支队第一大队,对处罚提出质疑。但是申诉结果让张先生大失所望:对方仍然坚持电子驾驶证没有用,必须要带纸质的驾驶证。 

9月17号中午,张先生咨询了“南京公安”微信号上的在线客服,一位在线交管客服建议他去投诉,因为这是南京交警官方已经向社会公布过的。

张先生提供的与“南京公安”官方微信客服人员对话截图

于是张先生将此事反映给南京市12345政务热线,9月20号,江北新区公安分局交警一大队的一位警官联系张先生表示,此事大队已经和上级法制部门进行了沟通,若上级领导审批通过,这两次违法将被撤销。 

对交警部门的答复,张先生很不满意,他表示,既然前期南京公安官方已经有明确宣传,他也一再向现场处罚交警以及该交警所在的交警大队提出这样的疑议,但是为何没有得到回应? 

9月26号,张先生将此事反映到媒体,面对的问题,黄警官拒绝回答,要求记者和上级部门联系。

采访录音请戳↓↓↓

00:00

01:37

于黄警官的态度,有网友认为,新政策受到质疑应该谨慎对待,主动向上级部门了解,但是结果却让市民一级一级自己去跑,实属不应该,缺乏主动服务的意识。 

圈圈:当市民提出疑问后,何况还有官微推送,黄警官包括其所在大队应该主动向上了解,看情况是否属实,他们却让市民一级一级自己去跑,实属不应该,缺乏主动服务态度。也暴露出南京公安内部政策推行的不到位,可能也是新政策,可以理解,但受到质疑更该谨慎对待。  

石头:一月一号推出电子驾驶证,首先交警要知道,要学习政策,把政策学习到位以后再来向群众推广。不要人民群众知道的事情,执法部门不知道,你们平时是怎么学习的呢?难道上面的政策,你们不闻不问,非要通过媒体的举报你们才来学习吗? 

﹏﹏:这就是你为人民服务的态度吗?如果没有这项便民业务,你处罚当然属于正常执法,既然有了这个电子驾照,既然审核通过了就说明是有效力的。你既然不认可为什么还要推出这项业务,何必多此一举,媒体与这位黄警官沟通尚且如此态度,何况老百姓。  

举头望明月:不知道不可怕,可怕的是明明知道,却故意假装不知道! 

西门官柳:执法者不懂法,已经够可怕了,态度恶劣还拒绝沟通,由于错误执法而产生维权成本,不应该由老百姓承担。 

周游世界:黄警官的态度有严重的问题,面对媒体都是这样的态度,可想而知他面对普通百姓的态度,媒体只是跟他了解情况,还原真相,有什么不能说的呢? 

那么电子驾驶证到底能否使用?如何使用?荔枝特报记者联系了负责宣传的江北新区公安分局政治处孙主任,孙主任表示,她将会同交警法制部门,对电子驾驶证的使用问题进行研究,并给出回复。 

9月27号,江北分局交警支队第一大队教导员李海滨对此事进行了回应。李教导员表示,今年1月1号南京公安出台这样一个便民措施后,江北新区交警支队也转发了该文件,并向民警进行宣传,但黄警官是一名事故处理民警,可能平时接触少。电子驾驶证的相关政策,是基层民警应该必须要掌握和应知应会的政策,今后他们将加强学习和培训,举一反三,遵守电子驾驶证的使用规定,让广大南京市民放心使用电子驾驶证。 

目前张先生因为没有携带纸质驾驶证受到的处罚,江北公安分局交警支队已经和上级法制部门申报撤销。张先生认为,便民措施是好的措施,最关键的是落实这两个字,希望通过这件事,加强南京电子驾驶证的全面推行。 

今年6月底,公安部向社会公布了公安交通管理“放管服”改革20条新举措。江苏省公安交管部门深入推进交通管理“放管服”改革,全面落实“马上办、网上办、就近办、一次办”等便民服务举措。但是一项好的政策一分部署,九分落实,我们期待这些创新服务举措和便民利民措施能够真正落到实处,让人民群众感受到高质量的公共服务。 

[责任编辑:王晓]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

今日推荐

凤凰新闻 天天有料
分享到:
库局乡 石狮市粮油管理处 广安东里社区 冶金路 腊树下
孝义 南台子乡 长岭岗 石狮市劳动争议调解中心 东新帘子胡同
广式早点加盟 豆浆早餐加盟 早餐工程加盟 早点工程加盟 包子早点加盟
上海早点 油条早餐加盟 北京早点摊加盟 早点加盟连锁 早餐店加盟
早点加盟网 早点车加盟 知名早餐加盟 早餐加盟项目 五芳斋早餐加盟
早点加盟店排行榜 早点加盟店10大品牌 早点快餐店加盟 特色早点加盟店排行榜 湖北早餐加盟