https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

http://sreko5.huafeig.cn

http://6r0a6m.fmcflagbag.com

http://wvc1g6.149shop.com

http://rkcbj6.thealtrove.com

http://xunsbi.drbcroy.com

http://5dabuh.xjxgxd.com

http://ocza1i.xghuodai.com

http://wux64z.zinnheini.com

http://0npiwx.sdkzz.com

http://ewe16u.kidsphp.com

搜 索
本页位置:广东新闻网 > 正文

调查称中国女性出境游青睐东南亚 旅游消费更理智

http://www-gd-chinanews-com.youstfu.com    2018-10-22 08:50     来源:中国新闻网

资料图片,泰国清迈举行水灯节。  

  中新网广州3月7日电 (记者 程景伟)数家旅游机构7日发布的调查报告显示,泰国、菲律宾等东南亚国家,是最受中国女性青睐的出境游目的地之一;在旅游消费方面,女性实际上比男性更为理智。

  知名在线旅行社“同程旅游”的报告称,据调查,中国女性比男性更加偏好出境游,二者相差近10个百分点。目的地偏好方面,最受女性消费者青睐的出境游目的地主要有泰国、越南、巴厘岛、马尔代夫、英国、法国、瑞士、中国香港、中国澳门、澳大利亚、日本等,邮轮出境游也颇受她们的喜爱。

  另一在线旅行社“驴妈妈”发布的报告亦称,泰国、菲律宾、日本位列中国女性游客最钟爱的出境游目的地前三甲。类似于泰国曼谷、日本东京等购物天堂,是许多中国女性游客的出境旅游的首选目的地之一。

  “同程旅游”方面称,中国女性优先购买的旅游商品也并非人们通常想象中的化妆品和名牌包包。该旅社统计数据显示,用于赠送亲友的土特产和旅游纪念品是她们优先购买的商品,其后才是名牌服装、包包和化妆品等。名表、珠宝等贵重商品购买比例也不高。

  多家旅行社的统计数据显示,近一年来,中国单身女性游客出游比例有所增多。“80后”、“90后”女性游客是出游主力群体之一。(完)[编辑:木杉]

分享到:31K
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号][京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1]
金都里 重机技校 三家祠 杜庄屯村 桃仙镇
甘洛县 渭滨 红石山 新城子街道 井边
烤肉加盟 北方早餐加盟 健康早餐店加盟 特色早餐店加盟 小吃早点加盟
四川早点加盟 特色早点加盟店排行榜 娘家早餐加盟 早点连锁加盟店 早餐馅饼加盟
早餐项目加盟 天津早点小吃培训加盟 油条早餐加盟 全福早餐加盟 早餐加盟费用
雄州早餐加盟电话 早餐项目加盟 包子早点加盟 小投资加盟店 连锁早餐加盟