https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

http://0z2gfw.nikandgo.com

http://j9ee7k.zghaibin.com

http://ifacdu.jandatours.com

http://2rds7a.synhorn.com

http://k897zp.qdjlgm.com

http://axkeev.sxdszx.com

http://vwmhep.cnjinmiao.com

http://v9zy4d.cherrychao.com

http://xtjbdy.zghaibin.com

http://cavccv.lotustlv.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
-->
沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 家居频道 >> 热门新闻

家装企业必须做环保 而不是玩概念

传奇sf 意识转移250年后科技高度发达,人的大脑可以被数字化。

2018-10-22 11:21  来源:人民网  作者:
分享到:
鍒嗕韩鍒帮細
鍒嗕韩鍒帮細
鍒嗕韩鍒帮細
鍒嗕韩鍒帮細
鍒嗕韩鍒帮細
鍒嗕韩鍒帮細
鍒嗕韩鍒帮細

 羊城晚报讯记者莫谨榕报道:互联网+、环保、一站式……近年来,家居家装行业引入一系列新概念,正迎来飞速变革。随着行业不断整合,家装行业的淘汰赛已经初步显现,不少企业也传出清退、离场的消息。在大变革时期,家装企业应该如何适应甚至引领时代变化?在日前举行的2018中国建博会(广州)上,大自然家居(中国)有限公司董事长佘学彬接受羊城晚报记者采访时表示,随着新消费群体的崛起,家装企业要用广东“熬老火汤”的精神去精耕细作。

 新消费需求倒逼企业转型

 羊城晚报:您如何看待家装企业纷纷向整体家居解决方向转型的趋势?

 佘学彬:企业转型更多的是市场倒逼的结果,家装企业变化也是由消费者需求变化倒逼的,而且这个趋势还在持续。现在年轻消费者越来越多,也出现新的需求。年轻消费者觉得装修工程量大,环节多,对装修烦得不得了,他们希望能有公司提供整体家居解决方案。这有几个好处:一是责任一对一,不管是木门、地板还是墙出了问题,都能找同一个公司负责;二是风格设计和产品搭配能协调;三是售前售后服务也要一对一。这种新消费需求倒逼家装企业转型“大家居”。

 羊城晚报:为消费者提供整体家居解决方案是有一定门槛的,对企业的品牌、供应链、产品种类等都有比较高的要求,企业要如何应对这一要求?

 佘学彬:现在,行业整合面临非常大的挑战,我认为企业就要用广东“熬老火汤”的精神去精耕细作。我们的重点还是放在产品上,未来再逐步解决服务的问题。对于想提供整体解决方案的企业,重点要考虑产品和边界在哪里。

 二手房装修或是大市场

 羊城晚报:如今,开发商装修的精装房越来越多,对家装行业会有哪些影响?

 佘学彬:我们最近在研究一组数据,在美国房地产交易市场上活跃着的一直都是二手房。去年,美国二手房成交套数大概是一手房的5倍左右。未来中国二手房交易也有可能超过一手房交易,那随之而来的就是二手房装修也可能超过一手房装修。在这样的趋势下,我们要做提前布局。

 羊城晚报:目前,市场上主打环保概念的家装产品很多,让消费者眼花缭乱,您认为,家装行业应该如何解决消费者对于环保产品了解不足、难以选择的痛点?

 佘学彬:首先,我觉得“概念”两个字要去掉。对于家装企业来说,环保是必须要做的事情,而不能玩概念。其次,我觉得环保是有标准的,我建议行业要尽快把家装行业的环保标准建立起来,所有的产品都用实验数据来说话,不同环保标准的材料对应不同的价格,消费者看得明明白白,也愿意为真正的环保产品买单。

苏芳仪
相关报道
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论
-->
辽公网安备21010202000026号 沈网警备案20040314号 用户可信赖无线产品 辽宁网警 -->
桃坞路 祝家庄镇 张维镇 木果彝族苗族乡 丁李庄村委会
祥运村 勒功乡 百色起义纪念馆 冗渡镇 大姚
早餐加盟好项目 上海早点加盟 早点加盟车 早点面条加盟 早点车加盟
全福早餐加盟 大华早点怎么加盟 早餐餐饮加盟 早点加盟多少钱 传统早餐店加盟
早点来加盟 北京早点小吃加盟店 早餐饮品加盟 我想加盟早点 营养粥加盟
中式早点快餐加盟 早点工程加盟 加盟早点店 东北早餐加盟 早餐粥车加盟