https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

http://ognqnv.fygame.net

http://a0ym31.louisfav.com

http://by10yq.qianlle.com

http://kiuqjl.legalin50.com

http://hahtg1.jpjyoa.com

http://ibjvsa.jisusj.com

http://u6hj55.149shop.com

http://pd1b0j.amywc.com

http://nlyw09.ado2015.com

http://wjr5he.guitrao.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 国内 >>  正文

十部门组成检查组进驻滴滴 展开安全专项检查

发稿时间:2018-10-20 05:24:00 来源:北京晨报 中国青年网
1.80战神 强化作风建设,坚持求真务实久久为功坚持以上率下,进一步巩固和拓展落实中央八项规定精神和省委实施细则成果,认真抓好中央八项规定精神贯彻落实,进一步弘扬党的优良作风。

 9月5日起,交通运输部、中央政法委、中央网信办、国家发展和改革委、工业和信息化部等10部门及相关专家组成的检查组在全国范围内对所有网约车顺风车平台公司开展安全专项检查,系统排查平台公司存在的重大安全生产隐患、影响公共安全和乘客人身安全的问题。5日上午,检查组首先来到滴滴公司,开始进行入驻式检查。

 检查涉及全部网约车平台

 据悉,此次检查将对有关部门监管职责落实情况进行检查;对发现的相关问题和隐患提出整改意见并督促指导平台公司整改;对发现的违法违规企业和经营管理人员、失职渎职工作人员提出处理和问责意见。

 按照交通运输部提供的信息,这一检查将会涉及全部网约车平台:部级层面对滴滴、首汽约车、神州专车、曹操专车、易到、美团出行网约车平台公司和嘀嗒、高德顺风车平台公司进行检查。其他网约车、顺风车平台公司,由公司注册所在地省级交通运输主管部门指导相关城市交通运输主管部门会同相关部门开展检查。全面检查工作为期半月。

 就在交通部正式入驻网约车平台的前夕,交通运输新业态协同监管部际联席会议第二次会议也如期召开。部际联席会议指出,近一段时间以来,社会上连续发生多起滴滴司机杀害乘客、性侵、性骚扰事件,引起社会高度关注和极大愤慨。对事件中遇害者表示哀悼,对受害人及家属表示慰问,对犯罪分子将依法严惩,对负有不可推卸责任的滴滴公司将依法依规进行严厉查处。

 会议强调:一要切实做好网约车顺风车平台公司的联合专项检查,坚决查处违法违规的平台公司,促使平台公司真正敬畏法律、敬畏制度、敬畏生命。二要切实强化网约车顺风车平台公司的安全主体责任,坚决堵住平台管理漏洞,有效防范化解各类风险。三要加快完善法律法规和制度规则,加快推进网约车合规化进程,加大对平台公司违法违规行为的惩处力度,切实提高对网约车顺风车的长效治理能力。

 9月1日,交通部微信公众号发文称,滴滴出行创始人程维和滴滴出行总裁柳青对8月24日浙江乐清女孩乘滴滴顺风车被驾驶员残忍杀害一事,事发4天后联名致歉“姗姗来迟”。交通部表示,“仍感一丝欣慰,说明滴滴公司已开始反思”。但交通部在公众号文章指出,滴滴出行发的道歉“还是浅层次的,也反映出滴滴公司尚未真正吸取血案的教训。”交通部认为滴滴的致歉尚未正视产生安全问题的根源,尚未真正解决“承诺多、整改少”的惯性思维,仍难解其追逐商业利益和急于上市脱壳的“心魔”。

 滴滴发布一系列整改措施

 对于交通部的入驻检查,滴滴出行表示,非常感谢检查组进驻滴滴,滴滴将积极认真配合检查组各项工作,对检查中发现的问题深入整改,尽快推动合规化进程,切实强化客服安全能力建设,全面提升出行安全保障水平。

 据中国之声报道,滴滴出行创始人兼CEO程维在现场表示,滴滴运营如此大规模的移动出行业务,缺乏经验和参照,没有足够的敬畏之心、警惕之心,丧失了安全红线和底线的意识,社交出行的引入也偏离了绿色共享出行的初心。在安全管理实践上的不足,滴滴内部过分强调了降低伤亡率和司乘冲突率等要求,对事故和车内冲突的关注度较大,对恶性事件判断为发生概率极低,没有引起足够重视。平台与政府部门的配合在滴滴方是需要滴滴方面进行加强的,在背景核查等方面需要加强与主管部门的协调与配合。

 程维还表示,平台将新投入1.4亿专项资金加强安全客服团队的建设,下决心摒弃客服外包模式,在今年年底前将自建客服中心扩展至8000席。在所有展开业务的地级以上城市,以办事处形式尽快全面申请,办理网约车与网络预约出租车经营许可证,今年年底前在不低于100个城市完成办理工作。

 4日晚间,滴滴出行也公开了安全大整治的具体措施。滴滴出行将于2018-10-2023点至9月15日凌晨5点期间,在中国大陆地区暂停提供深夜23:00至次日凌晨5:00时间段的出租车、快车、优步、优享、拼车、专车、豪华车服务。单车、代驾、公交、海外自驾租车及二手车服务照常。在乘客端将原“紧急求助”功能升级为“一键报警”;司机端上线“一键报警”功能。9月8日起,在加密保存数据、保障司乘隐私的前提下,在网约车业务中(快车、优享、专车等)试运营全程录音功能。

 北京晨报记者 韩元佳

责任编辑:高原
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
阿幼朵 巴音小区 石桥胡同 古邳镇 香洲路
黄河乡 仙城镇 建阳镇 新马营 解放南路金星里
卖早点加盟 河南早餐加盟 早餐亭加盟 绿色早餐加盟 早点加盟网
早餐的加盟 中式早点快餐加盟 早点加盟小吃 早餐店 加盟 四川特色早点加盟
早餐早点店加盟 绿色早餐加盟 江苏早点加盟 学生早餐加盟 早餐店 加盟
天津早点小吃培训加盟 早点加盟店10大品牌 春光早点工程加盟 早餐免费加盟 早点加盟店有哪些l