https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

http://gevj0m.gmcproshot.com

http://cqchux.synhorn.com

http://gyrp6y.thuannhien.com

http://gu1pdf.xxkmst.com

http://yqt5aw.027scpf.com

http://qxq1mp.7dips.com

http://a5mziu.ycjtzn.com

http://1xpdg5.hy123.net

http://vofedj.hzspln.com

http://ylt6tq.tyylkj.com

新闻中心 视频 厅局 图片站 掌媒 桂刊
专题 时评 通讯员 东盟 文化
红豆社区 红豆村 博客 教育 3C 财经 旅游 时尚
红豆相亲 汽 车 房产 健康 保险 体育 美食 游戏
南宁 柳州 崇左 防城港 宁铁
玉林 百色 北海 北部湾
掌上广西 掌上红豆 广西新闻发布 网站建设 天气 青少网 数字报刊 梧州红豆网 桂林红豆网 贺州红豆网 钦州红豆网 千城联播
街头小碰撞变成“碰瓷大戏” 南宁一男子辱警被拘
时间:2018-10-20 15:01    来源:广西新闻网-南国早报    作者:邹财麟    编辑:王飞

街头小碰撞变成“碰瓷大戏”,戏精醉酒男子被拘留

辱骂交警咬伤人 还钻车底下嚎哭

街头小碰撞变成“碰瓷大戏” 南宁一男子辱警被拘

邓某钻到车底,对民警做出侮辱手势。视频截图

广西新闻网-南国早报南宁讯 (记者邹财麟)9月26日下午,南宁男子邓某驾驶电动自行车与汽车发生碰撞后,竟咬伤前来处理事故的交警,还躺到车底下嚎哭。据了解,因邓某酒后驾驶电动自行车和阻碍执行职务,公安机关已依法作出拘留决定。

9月27日上午,一条名为“碰瓷最高境界”的视频在南宁网友的微信群、Q群和朋友圈中流传,网友们纷纷评价:“戏精”附体。在视频中,一男子钻到车底赖着不走,见到交警走过来便嚎哭,对交警做出侮辱的手势,还喊道:“为什么你们都帮那个女的不帮我?”在交警质问其为何要咬人时,男子又哭道:“我冲动啊!”

据南宁市交警支队四大队民警谭正杰介绍,事情发生在9月26日下午3时40分,地点是南宁市人民朝阳路口。当时,一辆汉兰达汽车和一辆电动车在路口发生轻微碰撞事故。汽车驾驶员表示不予追究,未提出赔偿要求。

由于事故还没处理完,看到电动自行车驾驶员邓某扶起车打算离开现场,一民警将他拦了下来。没想到,邓某突然情绪激动起来。

谭正杰说:“这个男子突然对我们警务人员打、咬、踢、吐口水,然后又钻到车底去,拒不配合。”

兴宁警方接报后,立即派警力赶往现场处置,将邓某控制并带回调查。

9月27日,南宁市公安局兴宁分局发布通报称,男子邓某为南宁人,今年31岁,因酒后驾驶电动自行车和阻碍执行职务,将交警四大队一民警的手部咬伤,公安机关已依法对其作出拘留决定。

 

>>更多精彩图集推荐
网站简介 | 广告服务 | 联系方式 | 网站广告 | 意见建议 | 版权声明 | 不良信息举报 | 招聘信息 | 网站地图
信息网络传播视听节目许可证:2008302     互联网新闻信息服务许可证-4512006001     网警备案号:45010302000154      ICP证 桂B2-20040022-10
广西新闻网版权所有 未经书面授权禁止复制或建立镜像     24小时举报电话: 0771-5690995
不良信息举报中心 广西信息网络安全报警网站
万博苑社区 巫峡镇 金光乡 浙江鄞州区姜山镇 南纬路社区
程林街杜庄村 市国营银盏林场 富乐街道 尉庄乡 黑河
天津早餐加盟 小投资加盟店 四川特色早点加盟 雄州早餐怎么加盟 早点铺加盟
北京早点 养生早餐加盟 东北早餐加盟 学生早餐加盟 早点加盟项目
早餐粥加盟 五芳斋早点怎样加盟 中式早点快餐加盟 早点快餐加盟 特许加盟
哪家早点加盟好 早点来加盟店 天津早点加盟车 湖南特色早点加盟 早餐加盟品牌