https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/23kb04/

http://f0sboa.lzrkjs.com

http://mj2q15.guyo3d.com

http://g7m2yj.tanstmail.com

http://j2avse.mirgene.com

http://t5x3p3.cnjinmiao.com

http://j0lukw.glyphiqa.com

http://smzrog.jewelpixie.com

http://c2djgo.zdingjian.com

http://4c4i2t.ujia88.com

http://liwibr.gbvh.com.cn

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 社会 >>  正文

沈阳2起间谍案曝光:台湾间谍色诱利诱仅用一张贺卡

发稿时间:2018-10-20 07:48:00 来源:辽沈晚报 中国青年网
1.76合击 同时,武汉地区部分高校继续积极参与“楚才”,武大、华科大、华师、湖大的300余名在汉留学生也参与到竞赛中,武汉大学、中国地质大学(武汉)、华中师范大学、中南财经政法大学、湖北大学、大学等6所高校近5000余名大学生也加入到大学组的竞赛中。

 一个“台湾间谍策反大陆学生”的间谍案,

 被《新闻联播》和《焦点访谈》

 先后报道……

 然而,就在刚刚,

 沈阳市国家安全局发布

 两起“台湾间谍案”

 一起是色诱!

 一起是利诱!

 第一件,色诱!

 2015年9月的一个晚上,在沈阳一个普通的出租屋里,正在上网的胡某收到了一个美女头像的qq好友申请。

 身在异乡的胡某,还没有女友,看到美女头像,好奇地点了通过申请。

 对方自称姓李,生于1991年,新加坡华人。

 现在在国外某咨询公司工作,主要涉及朝鲜半岛、亚太地区等全国热点问题。在一次聊天中,两人还互发了照片。

 也许是内向,孤僻的胡某以为找到了同龄的知音。也许是他想博得这个来自异国白富美的认可。胡某向毫无所知的对方敞开了心扉。将自己在沈阳一家大型军工企业工作的信息告诉了李某。

 没过多久,李某在聊天中声称接到了一个与飞机相关的咨询项目。希望胡某能给予她专业知识上的帮助。在李某对他的嘘寒问暖和近乎崇拜的称赞中,胡某也对她渐渐地产生了依赖。

 对她的要求几乎有求必应,向李某透露了自己所在军工企业各类型号战机的生产流程、工作进度、产量情况、内部代号等秘密信息。

 李某作为一个女人,却对飞机尤其是战机方面的情况非常感兴趣。这也曾引起过胡某对她真实身份的怀疑。

 然而不久之后的一件事,让他彻底失去理智。

 2016年4月的一天,恰逢胡某的生日,一张来自新加坡的贺卡彻底俘获了胡某孤独的内心。这张贺卡正是他心中的女神从万里之遥寄来的。

 胡某惊喜万分。

 就在当晚,他在网聊中明确向李某表示:

 “世界上只有两个女人对我好,一个是我妈,一个是你!”

 二人也因此确立了恋人关系。殊不知这张贺卡是台湾间谍为他量身定制的桃色圈套。

 2016年6月,李某声称有一个飞机方面的大项目,需要了解我国军机情况。让胡某提供工作方面的资料,并承诺聘请胡某为公司顾问。按月支付咨询费。

 在美色和金钱的双重诱惑下,胡某明知道自己的行为属于出卖国家秘密。但仍执迷不悟,趁加班和周末单位无人之机。用手机偷拍单位内部涉密网络的文件资料,和办公电脑存储的各型号战机的改进方案。

 到出租房后,再用个人电脑通过邮箱向台湾间谍人员传送。从2016年6月到2017年4月,胡某共十次向台湾间谍人员发送情报照片1千多张。其中机密级国家秘密两项,秘密级国家秘密五项。

 而他获得报酬仅仅有8600元。

 被国家安全机关抓捕审查后,胡某仍沉迷于同李某谈婚论嫁的虚幻妄想中。坚称为了讨好李某,她要什么都可以给她。

 为了能与心中的女神长相厮守。胡某用出卖国家机密获得的8600元赃款和办理多张信用卡的透支款炒上了期货。

 胡某的行为触犯了哪些法律?

 重点军工企业的员工,

 本来成为国家的栋梁之才,

 然而情欲和贪念让他走上了一条

 窃密、卖密的不归路。

 第二件,利诱!

 从2012年10月开始,在沈阳市某高校的图书馆里,经常有一名学生借阅《飞机设计》《航空发动机》《航空工程》等航空航天类杂志,将其中的部分文章用手机或数码相机拍照,这些拍摄的照片被传送给台湾间谍情报机关。

 但谁也没想到这名间谍竟然是一名品学兼优的研究生。

 这名学生就是就读于沈阳某高校的研究生陈某,男,1989年出生。

 2012年9月,经成都某军工企业工作的老同学张某介绍,在网络上认识了张的朋友“S”。

 “S”自称系台湾某公司人员,因公司拓展航空航天领域业务需要,想找一些飞机方面的资料,请陈某帮忙,并承诺报酬丰厚。考虑到和张某上学时关系很好,又有钱赚,陈某就答应了。

 刚开始,只是陈某一人从事间谍活动,后来他还把自己一些在北京、南京等院校相同专业的同学介绍给台湾间谍。

 在对方的指挥下,陈某和他的同学定期去校图书馆借阅最新的航空航天杂志资料,拍照后进行发送。台谍看到陈某绩效较好,不但先后向其汇寄间谍经费共计人民币13000多元,还邀请其赴台湾旅游,并接受“公司”培训,所有费用都由台湾“公司”报销。

 在陈某毕业前,台谍人员还指挥其毕业后积极向沈飞、成飞等我重要军工企业应聘,如不及时加以制止,后果将不堪设想。

 沈阳市国家安全局对陈某进行了审查,经过审讯,陈某承认了向台湾间谍情报机关提供信息的犯罪事实,国家安全机关侦察人员在陈某的住处缴获了手机、数码相机、笔记本电脑及银行卡等作案工具。

 经国家安全机关审理查明,陈某共为对方搜集航空航天类杂志资料40余本,涉及文章500多篇。期间,陈某还按照对方要求,搜集报送了2013中国航空推进技术高峰论坛会议简介、日程安排、报名表、会议资料、会议照片、研讨报告等资料数十份。

 (网络图)

 间谍组织会如何利用普通人犯罪?

 许多间谍活动除了亲自参与,

 他们开始逐步把

 普通人变成为他们服务的工具

 ▼

 手段一:找你拍照

 看起来最无害,又最具迷惑性的,当然是拍照了。如果有人以杂志、报纸约稿的名义,找你拍摄敏感的照片,并许诺以重金,那就要小心了。

 手段二:请教问题

 也有一些间谍打着请教问题的名义,套取军事情报。

 手段三:帮忙找工作

 “兼职赚外快,待遇优”,经常上网的你对于这种说法肯定不陌生。有许多工作背后,其实也藏着间谍的身影。

 手段四:打情感牌

 美女头像加你微信、QQ每天对你表达爱意、嘘寒问暖,实际背后是个“抠脚大汉”!

 如果你被间谍逼迫怎么办?

 一定要记住这个电话号码

 间谍举报热线:

 12339

 如果你也是第一次听说,

 这个号码,请告诉你的身边人!

 你的家人和朋友!

 这个号码

 从今以后将让间谍特工们脊背发凉!

原标题:沈阳2起间谍案曝光:台湾间谍色诱利诱仅用一张贺卡
责任编辑:西湖雨
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
光明南街 东王平村 同济中路 珙县职高 望京洲
关王镇 坣子 范家寨乡 十字口居委会 丁家镇
娘家早点车怎么加盟 快餐早点加盟 早点项目加盟 大福来早点加盟 北京早点摊加盟
北京早点车加盟 卖早餐加盟 养生早餐加盟 湖南特色早点加盟 早点小吃加盟店
传统早餐店加盟 传统早餐店加盟 早餐连锁店加盟 知名早餐加盟 天津早点小吃培训加盟
早餐连锁 加盟 动漫加盟 清真早餐加盟 早餐小吃店加盟 早点加盟商