https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

http://uirm47.metertube.com

http://pmavq9.99hqjy.com

http://axzki2.ifsti.com

http://ebnzwl.shuttergut.com

http://44fpnb.bpbrats.com

http://lgqnku.jisusj.com

http://24x5yi.jljgjx.cn

http://2uhtoc.cdm-fs.com

http://athgdo.songtancun.com

http://wugvuc.gpbhatia.com

首页 > 美食宜昌 > 吃货试嘴 > 正文

一瓶啤酒的能量等于一个馒头?

仿盛大传奇合击 来吧,陶溪川等着你。

啤酒又叫麦酒,属于外来酒种,啤酒的名称是根据英语的Beer翻译成中文的“啤”,所以叫“啤酒”。啤酒是历史悠久,普及范围广的含酒精饮料之一,它的销量紧随水和茶之后,在世界上排名第三。

制作啤酒的原料有大麦、水、啤酒花、酵母以及一些辅助原料包括玉米、大米、小麦和糖类等,主要包括麦芽制造、啤酒酿造和灌装三个生产过程。

啤酒的成分主要是水分,所以,喝啤酒可以为我们身体补充水分;当然,水分多了,就要排出去。这就是为什么喝啤酒时,排尿也多了。

啤酒中含有一些维生素B1、B2和钙、磷、钾、钠、镁等矿物质,以及很少量的蛋白质。所以,有人把啤酒称为液体面包,实际上有点夸大其词。尽管啤酒含有一定量的维生素和矿物质等营养素,但毕竟其营养不全面,因此,不能把喝啤酒作为营养素的来源。

关键的问题是,100克的啤酒含有32千卡的能量,喝一瓶750毫升的啤酒摄入240千卡的能量,相当于吃下去一个馒头含的能量。经常大量喝啤酒,体重不知不觉就会增加,腰围也就变粗,成了啤酒肚。

爱喝酒的人需要注意,啤酒也是酒,虽然属于低酒精度饮料,但喝多了同样会增加酒精的摄入,过量会对健康带来损害。如果是有胃炎、胃溃疡、肝脏病和心脑血管疾病的患者更是应该对啤酒敬而远之。如果是能喝酒的人,也得注意适量饮用,别与烈性酒一起喝,容易过量。文/马冠生(北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系主任)

 • 微笑
 • 流汗
 • 难过
 • 羡慕
 • 愤怒
 • 流泪
 • 主管主办:湖北日报传媒集团三峡分社 地址:湖北省宜昌市胜利四路46号
 • 版权为 三峡新闻网 www.sxxw.net所有 未经同意不得复制或镜像
 • 互联网出版机构 鄂新网备0908-0213 鄂ICP备12016035号
 • 联系电话:0717-6448478
 • 24小时报料热线:0717-6233333
 • 邮箱:sxxw@sxxw.net
大坦乡 太平桥乡 石狮市档案馆 广润庄村 远大路
彭公乡 长赤镇 绍兴图片馆 陡子峪乡 田心乡
网吧加盟 早点来加盟 包子早餐加盟 加盟特色早点 特许加盟
快餐早餐加盟 早点招聘 早餐加盟连锁 美味早点加盟 连锁早餐加盟
早餐加盟开店 北京早点车加盟 东北早餐加盟 卖早点加盟 北方早餐加盟
春光早点工程加盟 北京早餐车加盟 早点小吃加盟排行榜 天津早点加盟 包子早餐加盟