https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

http://qiasf5.gerocris.com

http://0515ls.flair5.com

http://d1azm0.5aac.com

http://riq1wi.xjxgxd.com

http://1xagzm.crc2102.com

http://h5k1rj.top-medis.com

http://s1w61n.biandre.com

http://iricp1.rqhbtx.com

http://kxqj0h.jisusj.com

http://09vjs5.289report.com

超变合击 黑色块中是书名和作者名的阴文,外加细线框围住。

广西日报传媒集团主办

更多导航
点击语音切换
您当前的位置:广西新闻网 > 首页栏目 > 首页要闻 > 正文

广西加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设

广西加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设

安全风险防控工作将纳入学校考核内容

广西新闻网南宁9月28日讯(记者 潘晓明)为贯彻《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》(国办发﹝2017﹞35号)精神,切实加强和改进我区学校安全工作,进一步提升学校安全风险防控能力,建立健全全区学校安全风险防控体系,近日,自治区人民政府办公厅发布《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见(桂政办发〔2018〕113号)》(以下简称《意见》)。

《意见》明确了工作目标:针对影响学校安全的突出问题、难点问题,进一步整合各方面力量,加强和完善相关制度、机制,深入改革创新,加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障,科学系统、全面规范、职责明确的学校安全风险预防、管控与处置体系,努力实现学校安全管理制度健全、安全风险防控力量配备到位、物防技防设施完善、师生安全素养提高、校园及周边治安环境良好、涉校案件有效遏制、安全保障机制健全、防控能力全面提升,从根本上消除校园及周边不安全、不稳定的因素,切实保障校园平安有序,促进社会和谐稳定。

学校周边划设学生安全区域

《意见》提出,在学校周边划设学生安全区域。在此区域内,依法分别作出禁止新建对环境造成污染的企业、设施,禁止设立上网服务、娱乐、彩票专营等营业场所,禁止设立存在安全隐患的场所等相应要求。在学生安全区域内,布设视频监控系统,完善交通管理设施,加强交通秩序管理。公安机关要健全日常巡逻防控制度,加强学校周边“护学岗”建设,完善高峰勤务机制,在学生上下学时段,统筹安排警力定点值守,维护秩序,增强学生的安全感。对未设置“护学岗”的区域,要组织群防群治力量加强巡逻守护。有条件的地方要积极探索在校门口设立即停即走通道。学校校门外100米范围内,不得划定食品摊贩经营区域。

加强学校安保队伍建设 配备专职保安员

《意见》要求,中小学校长、幼儿园园长是学校内部安全保卫工作第一责任人。学校应当按照相关规定,明确安全管理机构,配足专兼职安全保卫人员。师生员工人数少于100人的学校,至少配备1名专职保安员;100人以上1000人以下的学校,至少配备2名专职保安员;超过1000人的学校,每增加500名学生增配1名专职保安员。寄宿制学校至少配备2名专职保安员,在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员。各设区市、县(市、区)人民政府和有条件的学校可以通过购买服务等方式,将本地学校(含民办学校)校园安保服务交由专门保安服务公司提供。要逐步提高校园安保服务人员待遇,稳定安保队伍,定期开展专业培训,提升安保服务人员业务素质和处置突发事件能力。学校要与社区、家长合作,有条件的建立学校安全保卫志愿者队伍,在上下学时段维护学校及校门口秩序。寄宿制学校要根据需要配备宿舍管理人员。

着力建设安全校园环境 校园主要区域安装高清视频监控系统

《意见》指出,校舍建设要严格执行国家建筑抗震有关技术规范和标准,有条件建设学校体育馆的地方,要按照国家防灾避难相关标准建设。要按照当地综合防灾规划,优先将中小学建成避难场所。建立校园工程质量终身责任制,凡是在校园工程建设中出现质量问题导致严重后果的建设、勘察、设计、施工、监理单位,一旦查实,承担终身责任并限制进入相关领域。完善学校安全技术防范系统,在校园主要区域安装高清视频监控系统,推广应用人脸识别、访客登记等智能系统,做到学校公共区域、重点场所、重点部位全覆盖、无死角。安装校园周界报警装置或电子围栏设施和一键式紧急报警系统,按规定配齐相关防卫器械。

严厉打击涉及学校和学生安全的违法犯罪行为

《意见》指出,对非法侵入学校扰乱教育教学秩序、侵害师生生命财产安全等违法犯罪行为,公安机关要实行专案专人制度,依法坚决处置、严厉打击。进一步深化平安校园创建活动。建立学校周边治安形势研判预警机制,对涉及学校和学生安全的违法犯罪行为和犯罪团伙,要及时组织开展专项打击整治行动,防止发展蔓延。教育部门要健全学校对未成年学生权利的保护制度,对体罚、性骚扰、性侵害等侵害学生人身健康的违法犯罪行为,要建立零容忍制度,及早发现、及时处理、从严问责,应当追究法律责任的,要协同配合公安、司法机关严格依法惩处。

安全风险防控工作将纳入学校考核内容

《意见》提出,各级人民政府教育督导部门要将学校安全工作作为教育督导的重要内容,加强对各有关部门、学校落实安全风险防控职责的监督、检查。对安全风险防控机制不健全、安全风险防控责任不落实、安保人员配备不到位、安全风险防控设施不完善的,要及时通报并责令整改。对重大安全事故或者产生重大影响的校园安全事件,要组织专项督导并向社会公布督导报告。对学校安全事故频发的地区,要以约谈、挂牌督办等方式督促其限期整改。教育部门要将安全风险防控工作的落实情况,作为考核学校依法办学和学校领导班子工作的重要内容。

相关文章:广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见(桂政办发〔2018〕113号)

相关文章

高清图集推荐

新闻排行

恶虎滩乡 福顺天天 湘江区 江苏省练湖农场 钟麻口村村委会
苹果园西 白远强 前屯 陂头镇 秋霞路
包子早餐加盟 我想加盟早点 便民早点加盟 豆浆早餐加盟 早点连锁加盟
早点工程加盟 早点加盟小吃 品牌早餐店加盟 早点连锁加盟 大福来早点加盟
广式早餐加盟 春光早餐加盟 书店加盟 卖早点加盟 便民早点加盟
上海早点加盟 来加盟 早饭加盟 哪家早点加盟好 早餐配送加盟